Přijatí žáci v 4. kole přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021
Obor Ošetřovatel 53-41-H/01. Rozhodnutí o přijetí, Výsledky 4. kola přijímacího řízení