Pro všechny nově přijaté žáky a jejich rodiče uskutečníme v úterý 18. června
2024 v 16.00 hodin
přípravnou schůzku. Dopisy s bližšími informacemi byly
dnes všem odeslány poštou. Pokud dopis neobdržíte, kontaktujte prosím
sekretariát školy. Těšíme se na setkání s Vámi.