Třídní schůzky 1. ročníků

Vážení rodiče,srdečně Vás zveme na první třídní schůzky tříd 1.A, 1.B, 1.ZL, 1.OŠ, které se uskuteční v pondělí 20. září 2021 v 16.00 h. v kmenových učebnách školy. Setkáte se s třídními učiteli …

Karvinská zdravka slaví 70 let!

Vážení absolventi, bývalí kolegové, spolupracovníci Střední zdravotnické školy v Karviné, blíží se 70. výročí založení naší školy. U této příležitosti bychom chtěli požádat Vás, absolventy, bývalé kolegy a spolupracovníky …

Burza knih ve škole

2. září 2021 bude ve školní tělocvičně od 8:00 hod. probíhat burza učebnic a jiných studijních materiálů. Všichni absolventi předloží při vstupu do školy platné potvrzení o provedeném testování …

Zahájení nového školního roku

Zahájení nového školního roku proběhne ve středu 1. září 2021 v rozsahu první a druhé vyučovací hodiny (8.00 – 9.30). 2. září bude výuka dle upraveného rozvrhu. Všechny změny budou …

Maturitní zkoušky

6. září 2021 proběhnou na naší škole podzimní profilové maturitní zkoušky a závěrečné zkoušky oboru Ošetřovatel.

Klasifikační a opravné zkoušky

Žáci se mohou na sekretariátu školy informovat o termínu klasifikačních a opravných zkoušek.

Otevíráme kurz Ošetřovatel

Charakteristika kurzuÚčastník získá odborné vědomosti nezbytné k vytvoření požadovaných dovedností. Po jeho absolvování je připraven poskytovat ošetřovatelskou péči pod odborným dozorem. Kurz zahrnuje teoretickou i praktickou výuku, nácvik …

SZŠ Karviná připravila na náměstí program pro veřejnost “Prevencí k trvalému zdraví”

Naše škola připravila na Masarykově náměstí pro školáky i širokou veřejnost velkou akci nazvanou Prevencí k trvalému zdraví. Lidem se osobně věnovali studentky a studenti školy. Veškeré úkony …

Kurz Zdravotník zotavovacích akcí

V období od 3.6. do 24.6. proběhl rekvalifikační kurz pro pracovní činnost Zdravotník zotavovacích akcí. Kurzu se zúčastnilo 10 trenérů Fotbalové akademie FC Baník Ostrava, 2 vychovatelky z DD …

Výsledky přijímacího řízení

Výsledky 2. kola přijímacího řízení a přijatí žáci v 2. kole přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022 pro: Obor Zdravotnické lyceum 78-42-M/04 najdete v menu Přijímací řízení – Výsledky přijímacího řízení. Zde najdete …

Podzimní zkušební období

Přihlášku k podzimnímu zkušebnímu období maturitní zkoušky žák odevzdává řediteli školy, ve které zkoušku konal nebo měl konat, tímto způsobem: Společná část – do 23. července 2021 …

Výsledky přijímacího řízení – náhradní termín

Výsledky 1. kola přijímacího řízení (náhradní termín) pro školní rok 2021/2022: Obor Praktická sestra 53-41-M/03 najdete v menu Přijímací řízení – Výsledky přijímacího řízení. Zde najdete i dokumenty pro …