Exkurze 3.ZL v NsP Havířov

Dnešní exkurze 3.ZL v NsP Havířov. Začátek exkurze začal snídaní v NsP Havířov a pak jsme se vydali na urgentní příjem, ARO, chirurgickou ambulanci, psychiatrii, porodní, patologii. Celou …

Soutěž o nejlepší edukační leták

Soutěže o nejlepší edukační leták se zúčastnilo přes 100 žáků a vybrat ty nejlepší bylo pro porotu velice náročné. Děkujeme všem za snahu a gratulujeme vítězům.

Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení – Zdravotnické lyceum

Bližší podmínky přijímacího řízení: Obor 78-42-M/04 Zdravotnické lyceum bude přijato: 5 žáků – denní studium kritéria pro přijetí a bodové hodnocení není vyžadováno potvrzení o zdravotní způsobilosti …

Výsledky přijímacího řízení

Výsledky 1. kola přijímacího řízení a přijatí žáci v 1. kole přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022 pro: Obor Ošetřovatel 53-41-H/01 Obor Zdravotnické lyceum 78-42-M/04 Obor Praktická sestra 53-41-M/03 …

Přijímací řízení – náhradní termín

Informace k možnosti konat jednotnou přijímací zkoušku v náhradním termínu najdete v přiloženém dokumentu.

Informace k přijímacím zkouškám – podmínky účasti

Podmínkou pro umožnění účasti žáka na zkouškách je: negativní test na přítomnost viru SARS-CoV-2 a žádné příznaky onemocnění COVID-19 Pro přijímací zkoušky na střední školy …

Otevíráme kurz Ošetřovatel

4. května 2021 otevíráme mimořádně kurz Ošetřovatel. Vyučování bude probíhat 3x týdně. Cena tohoto kurzu je 13 800 Kč. Platbu lze rozložit na dvě části. Pokud máte zájem, …

Informace k přijímacímu řízení pro školní rok 2021/2022

Děkujeme všem uchazečům o studium na naší škole za odevzdané přihlášky. Do 20. dubna 2021 obdržíte dopisy s registračními čísly, kritérii pro přijetí a informacemi o průběhu přijímacího řízení. Uchazečům o studium …

Změny v termínech maturitních a závěrečných zkoušek

Podrobné informace o aktuálních termínech maturitních a závěrečných zkoušek (ústních, písemných, praktických) najdete v menu Studium/Maturitní zkouška.

Přijímací zkoušky

Termíny konání jednotné přijímací zkoušky se na základě opatření obecné povahy Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ze dne 15. března 2021 posouvají na období od 3. do 6. května 2021.

Soutěž pro studenty středních škol

Katedra financí a účetnictví Slezské univerzity Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné ve spolupráci s Českou národní bankou a Statutárním městem Karviná pořádá již 13. ročník celostátní soutěže pro středoškolské studenty. …

Odborná praxe žáků

V týdnu od 1. 3. do 5. 3. 2021 je praxe 2. ročníků a 3.A., praxe 3.B se koná distančním způsobem. O dalších změnách budete včas informovaní. Praxe závěrečných ročníků: 4.A – …