Po covidové pauze jsme se v letošním školním roce opět vrátili „na svá místa“ do nemocnice, abychom si u kávy či čaje povídali s klienty.

Velký dík patří studentům 1., 2. a 3.ročníků.