Školní rok začne 1. září 2020 v 7:50 hod. ve třídách. V úterý se uvidíme ve škole 2 vyučovací hodiny. Umístění kmenových učeben ve škole a další podrobnosti najdete na této stránce.