Katedra financí a účetnictví Slezské univerzity Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné ve spolupráci s Českou národní bankou a Statutárním městem Karviná pořádá již 13. ročník celostátní soutěže pro středoškolské studenty.

Úkolem je zpracovat esej na odborné téma, které letos zní “JAK SE MOHOU DOMÁCNOSTI FINANČNĚ PŘIPRAVIT NA KRIZI?”. Cílem soutěže je rozšířit povědomí středoškoláků o aktuálních ekonomických a finančních problémech a zároveň přispět k rozvoji jejich finanční a ekonomické gramotnosti. Soutěž si za dobu své existence vybudovala pozici ojedinělé a velice pozitivně vnímané akce, k čemuž napomáhá jak oficiální partnerství s Českou národní bankou, tak i velice atraktivní a mimořádné ceny. Autor vítězné práce získá 15.000 Kč, druhá nejlepší práce bude odměněna 10.000 Kč a třetí práce 5.000 Kč.

Bližší informace o podmínkách soutěže a výsledky minulých ročníků soutěže lze získat na webových stránkách http://go.slu.cz/esej