Dne 9. dubna 2019 proběhlo školní kolo soutěže v poskytování první pomoci. Soutěže se zúčastnilo 20 soutěžících žáků v pěti družstvech z prvních a druhých ročníků.
Soutěž probíhala ve dvou soutěžních kolech. V prvním kole družstva předvedla poskytnutí kardiopulmonální resuscitace na resuscitační figuríně.
Ve druhém kole soutěžící dle vylosované modelové úlohy poskytovali na namaskovaných figurantech předlékařskou první pomoc.
Maskéři a figuranti, kteří byli z řad učitelů a žáků SZŠ Karviná, připravili raněné tak, že se úrazy velmi podobaly realitě, viděli jsme tepenné a žilní krvácení, zlomeniny, bodné rány, aj. 
Výkony soutěžních družstev a správné poskytnutí první pomoci hodnotila odborná porota složená z týmu záchranné zdravotnické služby v Karviné.

Výsledky žáků:
1.  místo: družstvo třídy 1.OS ( J.Szymik,P.J.Valica,K.Ruszová,V.Firlová)
2.  místo: družstvo třídy 1.A (M.Jeřábková,K.Pyszková,M.Ciesliková,M.K.Machová)
3.  místo: družstvo třídy 1.A (P.Perutková,P.Severa,J.Mazalová,D.Matavová)

Děkujeme všem studentům za výkony a velice kvalitní připravenost k soutěži. Poděkování patří také všem odborným vyučujícím za přípravu soutěžních družstev a celému týmu vyučujících i žáků, kteří se podíleli na organizaci soutěže.