Akreditováno MŠMT ČR Č.j.: 13402/2014-1/402
pro děti do zahájení povinné školní docházky

Charakteristika kurzu

  • obsahuje základy dětské pedagogiky, psychologie a zdravovědy
  • absolvent kurzu získá kvalifikaci pro výkon profese pečovatelky, chůvy a paní na hlídání
  • obsah kurzu odpovídá aktuálním požadavkům dle národní soustavy kvalifikace a jeho absolventi získají certifikát s celonárodní platností

Termín

2x ročně – podzimní a jarní termín


Výuka

2x týdně od 15:00 hod. (změna možná po dohodě)


Cena

Kurz: 7000 Kč
Závěrečná zkouška: 2800 Kč
(garantovaná autorizovanou osobou)


Vstupní požadavky

  • dovršení věku 18 let
  • zdravotní způsobilost
  • trestní bezúhonnost

Rozsah

120 hodin teoretického + 40 hodin praktického vyučování


Uplatnění absolventa

Zkouška z profesní kvalifikace opravňuje absolventa kurzu k získání vázané živnosti, může pracovat v rodinách jako profesionální chůva nebo může najít uplatnění jako chůva pečující o děti v dětských skupinách.


KURZ JE ZAKONČEN ZÁVĚREČNOU ZKOUŠKOU, KTERÁ SE SKLÁDÁ Z TEORETICKÉ A PRAKTICKÉ ČÁSTI A VYDÁNÍM OSVĚDČENÍ, KTERÉ DEKLARUJE PROFESNÍ KVALIFIKACI CHŮVA 


www.sszdra-karvina.cz
Tel.: 596 311 774, email: sekretariat.szk@sszdra-karvina.cz
SZŠ Karviná, Borovského 2315/1, 734 01 Karviná


Přihlášku ke kurzu zašlete na adresu babiankova@sszdra-karvina.cz

Soubory ke stažení

Kurz Chůva

Leták ke kurzu Chůva

2017-chuva.pdf | 326 KB
Přihláška ke kurzům
prihlaska_kurzy.doc | 66 KB