Pokyny k vypracování práce k psychologické olympiádě naleznete v následujícím odkazu:


Ke správné citaci použitých zdrojů, můžete využít jednoduchý generátor na adrese: http://citace.dumy.cz/clanek

Psychologická olympiáda 2019/2020

Již známe téma jubilejního 15. ročníku psychologické olympiády a zní:

Můj velký sen …

Téma bylo vybráno celostátní komisí psychologie a je opět určeno k zamyšlení všem žáků zdravotnických a sociálních škol. Věříme, že jako každoročně se úspěšně zapojí i žáci naší školy.

Vítězné práce z psychologické olympiády z minulých let:

Vítězná práce psychologické olympiády ze šk. roku 2018/2019
olympiada_psychologie_2018_2019.pdf | 656 KB
Vítězná práce psychologické olympiády ze šk. roku 2017/2018
olympiada_psychologie_2017_2018.pdf | 723 KB
Vítězná práce psychologické olympiády ze šk. roku 2015/2016
olympiada_psychologie_2015_2016.pdf | 338 KB
Vítězná práce psychologické olympiády ze šk. roku 2014/2015
olympiada_psychologie_2014_2015.pdf | 4 MB