Studium

Obor 78-42-M/04 Zdravotnické lyceum – čtyřleté studium s maturitní zkouškou
Jedná se o 4-leté maturitní studium. Studium je ukončeno maturitní zkouškou z všeobecných i odborných předmětů. Rozpis předmětů je dán učebním plánem a vychází z rámcových vzdělávacích plánů pro daný obor.

Další studium a uplatnění

Absolventi jsou připraveni ke studiu všech oborů na lékařských fakultách, zdravotně sociálních fakultách, vyšších zdravotnických školách a na jiných souvisejících vysokých školách či studijních oborech.

Pokud nebude absolvent pokračovat ve studiu, může získat formou akreditovaných kurzů oprávnění k výkonu některých nelékařských povolání. Absolventi se mohou také uplatnit přímo na trhu práce na specifických pracovních pozicích, např. ve zdravotnické administrativě, zdravotnickém pojišťovnictví nebo na zdravotně sociálních odborech orgánů veřejné správy.