Všem žákům druhých ročníků byly do jejich třídních emailů poslány variabilní symboly a číslo bankovního účtu pro platbu turistického kurzu.