Sympozium  se konalo pod záštitou hejtmana Moravskoslezského kraje, Zemědělského svazu České republiky, Města Český Těšín, s garancí Klubu ekologické výchovy Praha, za odborné podpory Agronomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně, MAS Pobeskydí, z. s. a Hornicko-geologické fakulty VŠB – Technické univerzity v Ostravě.

Dominik Hlíva, student druhého ročníku oboru zdravotnické lyceum se zapojil již 8. ročníku. Tématem letošního ročníku byla rostlina proso. Dominik se ve své práci zaměřil na vliv prosa na lidské zdraví. A svou prací i prezentací jednoznačně zvítězil v kategorii středních škol.

Blahopřejeme!