Ředitel střední školy vyhlašuje 1. kolo přijímacího řízení do oborů vzdělávání uvedených níže:

  • Obor 53-41-M/03 Praktická sestra – čtyřleté studium s maturitní zkouškou, uchazeči konají jednotnou přijímací zkoušku, školní přijímací zkouška se nekoná
  • Obor 78-42-M/04 Zdravotnické lyceum – čtyřleté studium s maturitní zkouškou, uchazeči konají jednotnou přijímací zkoušku, školní přijímací zkouška se nekoná
  • Obor 53-41-H/01 Ošetřovatel – tříletý učební obor s výučním listem, uchazeči nekonají jednotnou přijímací zkoušku, školní přijímací zkouška se nekoná

Jednotná přijímací zkouška pro obory Praktická sestra a Zdravotnické lyceum se koná dne 12. 4. 2021 v prvním termínu a dne 13. 4. 2021 ve druhém termínu formou písemných testů společnosti CERMAT, a to z českého jazyka a matematiky.

Přihlášku doručte do školy nejpozději dne 1. 3. 2021. Podrobnější informace naleznete také na stránkách školy v menu Přijímací řízení.