Ředitel střední školy, jejíž činnost vykonává Střední zdravotnická škola, Karviná, příspěvková organizace, vyhlašuje ve smyslu ustanovení § 60, odst. 2 a 3 zákona  č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění 1. kolo přijímacího řízení do oborů vzdělávání uvedených níže:

  • Obor 53-41-M/03 Praktická sestra – čtyřleté studium s maturitní zkouškou, uchazeči konají jednotnou přijímací zkoušku, školní přijímací zkouška se nekoná.
  • Obor 78-42-M/04 Zdravotnické lyceum –  čtyřleté studium s maturitní zkouškou, uchazeči konají jednotnou přijímací zkoušku, školní přijímací zkouška se nekoná.
  • Obor 53-41-H/01 Ošetřovatel – tříletý učební obor s výučním listem, uchazeči nekonají jednotnou přijímací zkoušku, školní přijímací zkouška se nekoná.

Více informací najdete na našich webových stránkách v menu Přijímací řízení.

Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení pro šk. r. 2023/2024
vyhlaseni-prijimaciho-rizeni-2023-1.pdf | 85,80 KB