Ředitel Střední zdravotnické školy vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělávání

53-41-H/01 Ošetřovatel

– tříletý učební obor s výučním listem, uchazeči nekonají jednotnou přijímací zkoušku, školní přijímací zkouška se nekoná. Více informací najdete v tomto souboru.