Přijatí žáci v 1. kole přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021 – Obor Praktická sestra 53-41-H/03 – Rozhodnutí o přijetí, Výsledky přijímacího řízení

Přijatí žáci v 1. kole přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021 – Obor Zdravotnické lyceum 78-42-M/04 – Rozhodnutí o přijetí, Výsledky přijímacího řízení