Žáci, kteří v minulých dnech úspěšně absolvovali písemné didaktické maturitní testy, si mohou vyzvednout maturitní vysvědčení na sekretariátu školy v úředních hodinách.