Na Střední zdravotnické škole v Karviné bude probíhat závěrečná zkouška z profesní kvalifikace „Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky“. Kontakt: babiankova@sszdra-karvina.cz