V rámci projektu Zdravověda prožitkem za podpory MAP II Karviná naší školu navštívili žáci 9. tříd ze ZŠ Dělnická. Žáci SZŠ pro ně připravili 7 stanovišť, na kterých si mohli prakticky vyzkoušet např. kardiopulmonální resuscitaci, ošetření rány, techniku dezinfekce rukou, oblek simulující stáří, odběr krve, napojení infuzního setu….. Veškeré aktivity probíhaly v odborných učebnách simulujících nemocniční pokoj.

Více fotografií najdete ve fotogalerii školy