POSTUROLOGIE • Je to způsob komunikace fyzickým postojem
  (např. natočením těla, odvrácením, odkloněním hlavy, nakročením).

 • Prostřednictvím posturologie lidé sdělují zejména to,
  jak se cítí, jak jim momentálně je.

 • Jinou tělesnou polohu zaujímá člověk,
  který se v místnosti mezi jinými lidmi cítí dobře,
  jinou polohu zase ten, který prožívá napětí a cítí se nepříjemně.

 • Postoj člověka se mění s ohledem na sociální interakci.