POSTOJ ČLOVĚKA


Závisí na tom, zda je člověk sám,
nebo ve společnosti druhého člověka.

Postoj měníme, pokud jsme pozorováni.


Dívka, která je sama.

Dívka, která je pozorována.