PARALINGVISTICKÉ ASPEKTY ŘEČIrychlost

hlasitost

tónová výška

barva hlasu

intonace

přízvuk

důraz

přestávky v řeči

chyby v řeči

modulace