V souvislosti s negativními dopady výluky prezenční výuky způsobenými pandemií covid-19 ve školním roce 2020/2021 i druhé polovině roku 2019/2020 na vzdělávací výsledky žáků a zvýšení vzdělanostních nerovností byly poskytnuty finanční prostředky na doučování žáků škol.

Prostředky jsou poskytnuty v rámci realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy. Finančním zdrojem pro realizaci budou prostředky fondu Evropské unie – Next Generation EU. Prostředky jsou využity na individuální a skupinové doučování všech žáků střední školy, kteří splňují kritéria pro doučování.