Byla zřízena Moravskoslezským krajem podle ustanovení paragrafu 167 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb.,o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) dnem 1. 9. 2005, číslo ŠR/085/2005.

Členové ŠR pro tříleté období 2020 – 2023

Radou kraje byli jmenováni:

  • PhDr. Marcela Hluštíková
  • Mgr. Andrea Kopáčková

Za pedagogické pracovníky byli zvoleni:

  • PaedDr. Petr Šářec – místopředseda školské rady
  • Mgr. Tomáš Pšenička – předseda školské rady

Za zákonné zástupce a zletilé žáky byli zvoleni:

  • Dagmar Janečková
  • Drahomíra Pánková

Funkční období členů jsou tři roky. Školská rada zasedá nejméně dvakrát ročně, zasedání školské rady svolává její předseda, první zasedání svolává ředitel školy.


Oznámení volební komise

Volby do školské rady z řad poedagogů se uskuteční dne 30. 9. 2020 (budou zvoleni 2 zástupci).

Volby do školské rady z řad zákonných zástupců a zletilých žáků se uskuteční dne 15. 10. 2020 distančním způsobem (budou zvoleni 2 zástupci)

Karviná  30. 9. 2020, Mgr. Roman Kaderka, předseda volební komise