Byla zřízena Moravskoslezským krajem podle ustanovení paragrafu 167 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb.,o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) dnem 1. 9. 2005, číslo ŠR/085/2005.

Členové ŠR pro tříleté období 2023 – 2026

Radou kraje byli jmenováni:

  • Mgr. Renata Tydláčková
    Bc. Ywetta Kožuszniková, DiS.

Za pedagogické pracovníky byli zvoleni:

  • Mgr. Jana Chrástecká
  • Bc. Jan Pečonka

Za zákonné zástupce a zletilé žáky byli zvoleni:

  • Dagmar Janečková
  • Drahomíra Pánková

Funkční období členů jsou tři roky. Školská rada zasedá nejméně dvakrát ročně, zasedání školské rady svolává její předseda, první zasedání svolává ředitel školy.


Oznámení volební komise

Volby do školské rady z řad zákonných zástupců a zletilých žáků se uskuteční dne ___________ distančním způsobem (budou zvoleni 2 zástupci)

Volby do školské rady z řad pedagogů se uskutečnily dne 25. 9. 2023 a byli zvoleni Mgr. Jana Chrástecká, Bc. Jan Pečonka.

Karviná  27. 9. 2023, Mgr. Roman Kaderka, předseda volební komise