Byla zřízena Moravskoslezským krajem podle ustanovení paragrafu 167 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb.,o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) dnem 1. 9. 2005, číslo ŠR/085/2005.

Členové ŠR pro tříleté období 2017 – 2020

Radou kraje byli jmenováni:

  • PhDr. Marcela Hluštíková – předseda školské rady
  • Mgr. Andrea Kopáčková

Za pedagogické pracovníky byli zvoleni:

  • PaedDr. Petr Šářec
  • Mgr. Tomáš Pšenička – místopředseda školské rady

Za zákonné zástupce a zletilé žáky byli zvoleni:

  • Monika Szkwarová
  • Martina Jastrzembská

Funkční období členů jsou tři roky. Školská rada zasedá nejméně dvakrát ročně, zasedání školské rady svolává její předseda, první zasedání svolává ředitel školy.


Vyhlášení voleb do školské rady

ředitelka školy vyhlásila volby do školské rady  pro volební období 2017 – 2020 a jmenovala volební komisi dne 29.6. 2017.

Jmenování volební komise pro volby do školské rady na období 2017 - 2020
jmenovani_komise_pro_ped_a_rodice_2017.doc | 33 KB

Oznámení volební komise

Volby do školské rady z řad poedagogů se uskuteční dne 28.8.2017 (budou zvoleni 2 zástupci) pedagogičí pracovníci mohou podávat návrhy na členy do 28.8.2017 do 8.30 hod a dále na úvodní poradě dne 28.8.2017.

Volby do školské rady z řad zákonných zástupců a zletilých žáků se uskuteční dne 25.9.2017 na plenární schůzi SRPŠ (budou zvoleni 2 zástupci)

Návrhy na členy se mohou podávat do 10.9.2017. Výsledky voleb budou zveřejněny 26.9.2017 po vyhodnocení volební komisí.

Karviná  28.7.2017, Mgr. Wieslaw Farana, předseda volební komise