Vzhledem k současné situaci sledujte průběžné informace o maturitní zkoušce.

Aktuální informace o konání maturitní zkoušky: https://maturita.cermat.cz/

Maturitní kalendář:

do 31. října 2020nejzazší termín pro výběr maturitních prací ze SOP, 4.ZL
1. prosinec 2020nejzazší termín pro podání přihlášky k maturitní zkoušce řediteli školy
31. března 2021odevzdání maturitních prací (4.ZL)
31. březen 2021odevzdání seznamu literatury ke zkoušce z CJL
3. – 7. května 2021didaktické testy a písemné práce společné části maturitní zkoušky
květen, červen 2021ústní zkoušky společné části maturitní zkoušky
profilové části maturitní zkoušky
do 31. března 2020jmenování místopředsedů předsedů zkušebních maturitních komisí

Třída 4.A

Termín upřesněn později praktické MZk
Termín upřesněn později ústní MZk (společná část MZk a profilové zkoušky)

Třída 4.B

Termín upřesněn pozdějipraktické MZk
Termín upřesněn pozdějiústní MZk (společná část MZk a profilové zkoušky)

Třída 4.ZL

Termín upřesněn pozdějiobhajoby maturitních prací
Termín upřesněn pozdějiústní MZk (společná část MZk a profilové zkoušky)

Soubory ke stažení:

Školní standard maturitní práce
skolni-standard-maturitni-prace_21.pdf | 934 KB

Informace o maturitě pro šk. rok 2020/2021

Nabídka povinných a nepovinných zkoušek 2020/2021
maturitni-zkouska-2021.pdf | 568 KB

Náležitosti k ústní zkoušce z Českého jazyka a literatury

Seznam literárních děl - formulář k vyplnění
seznam_literarnich_del_pro_ustni_zkousku_z_jc.doc | 38 KB
Školní seznam literatury ke státní maturitě
skolni-seznam-literatury-statni-maturita.pdf | 316 KB

Aktuální informace k maturitním zkouškám 2021


Témata k ústní maturitní zkoušce pro šk. r. 2020/2021

Ošetřovatelství

Obor 53-41-M/01 Zdravotnický asistent

ose-za.pdf | 306 KB
Somatologie

Obor 78 - 42 - M/04 Zdravotnické lyceum

soma-zl.pdf | 218 KB
Somatologie

Obor 53 - 1 M/01 Zdravotnický asistent

soma-za.pdf | 216 KB
Psychologie a komunikace

Obor 53 - 41 - M/01 Zdravotnický asistent

ps-za.pdf | 238 KB
Matematika

Obor 78 - 42 - M/04 Zdravotnické lyceum

mat-zl.pdf | 214 KB
Fyzika

Obor 78 - 42 - M/04 Zdravotnické lyceum

fyz-zl.pdf | 212 KB
Biologie

Obor 78 - 42 - M/04 Zdravotnické lyceum

bi-zl.pdf | 237 KB

Témata k praktické maturitní zkoušce pro šk. r. 2020/2021

Ošetřování nemocných

Obor 53 - 41 - M/01 Ošetřování nemocných

osn-za.pdf | 284 KB

Témata k ústní profilové zkoušce pro šk. r. 2020/2021

Ruský jazyk

Obor 78 - 42 - M/04 Zdravotnické lyceum

rj-zl.pdf | 212 KB
Německý jazyk

Obor 78 - 42 - M/04 Zdravotnické lyceum

nj-zl.pdf | 197 KB
Anglický jazyk

Obor: 53 - 41- M/01 Zdravotnický asistent

temata-za.pdf | 613 KB
Anglický jazyk

Obor: 78 - 42 - M/04 Zdravotnické lyceum

temata-zl.pdf | 613 KB