Aktuální informace o konání maturitní zkoušky: https://maturita.cermat.cz/

Proti úpravám, které představilo ministerstvo školství v lednu, dochází k následujícím změnám:

  • Posun termínů didaktických testů na 24., 25. a 26. května 2021
  • Mimořádný termín pro ty, kteří se nebudou moci účastnit řádného termínu z důvodu
    karantény či onemocnění covid-19, se bude konat 7., 8. a 9. července 2021
  • Úřední uznání didaktických testů u žáků zdravotních a sociálních oborů, kteří mají
    pracovní povinnost nebo vypomáhají dobrovolně a odpracovali minimálně 160 hodin
  • Pro všechny žáky pak dobrovolná ústní zkouška z českého a cizího jazyka

Aktualizované termíny maturitních a závěrečných zkoušek:

Termíny maturitních zkoušek ve šk. roce 2020/2021
terminy-maturitnich-zkousek-ve-skolnim-roce-2020_2021-list-1.pdf | 141 KB
Termíny závěrečných zkoušek ve šk. roce 2020/2021
terminy-zaverecnych-zkousek-ve-skolnim-roce-2020_2021-list-1.pdf | 137 KB

Změna maturit v roce 2021 a metodika

Maturitní kalendář:

do 31. října 2020nejzazší termín pro výběr maturitních prací ze SOP, 4.ZL
1. prosinec 2020nejzazší termín pro podání přihlášky k maturitní zkoušce řediteli školy
31. března 2021odevzdání maturitních prací (4.ZL)
31. březen 2021odevzdání seznamu literatury ke zkoušce z CJL
24. května 2021didaktický test z anglického jazyka a matematiky
25. května 2021didaktický test z českého jazyka
květen, červen 2021ústní zkoušky společné části maturitní zkoušky
profilové části maturitní zkoušky
do 31. března 2020jmenování místopředsedů předsedů zkušebních maturitních komisí

Třída 4.A

17. – 21. 5. 2021 praktická maturitní zkouška
7. 6. – 11. 6. 2021 ústní maturitní zkouška (společná část MZk a profilové zkoušky)

Třída 4.B

17. – 21. 5. 2021praktická maturitní zkouška
7. 6. – 11. 6. 2021ústní maturitní zkouška (společná část MZk a profilové zkoušky)

Třída 4.ZL

1. 6. – 4. 6. 2021obhajoby maturitních prací
1. 6. – 4. 6. 2021ústní maturitní zkouška (společná část MZk a profilové zkoušky)

Závěrečné zkoušky pro obor Ošetřovatel

9. – 11. 6. 2021praktická zkouška
21. 6. 2021ústní zkouška ………………………………………………………………….

Informace o maturitě pro šk. rok 2020/2021

Informace k maturitní zkoušce 2020/2021
maturitni-zkouska-2021-1.pdf | 573 KB
Místo konání a kritéria PMZK
kriteria-a-misto-konani.pdf | 534 KB

Soubory ke stažení:

Školní standard maturitní práce
skolni-standard-maturitni-prace_21.pdf | 934 KB
Kritéria hodnocení maturitní práce s obhajobou
kriteria-hodnoceni-mp.pdf | 690 KB
Kritéria hodnocení maturitních zkoušek konaných před zkušební maturitní komisí
kriteria-hodnoceni-maturitnich-zkousek-konanych-pred-zkusebni-maturitni-komisi-2021.pdf | 577 KB

Kritéria hodnocení zkoušek společné části maturitní zkoušky pro školní rok 2020/2021 zveřejní Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy do 31. března 2021.


Náležitosti k ústní zkoušce z Českého jazyka a literatury

Seznam literárních děl - formulář k vyplnění
seznam_literarnich_del_pro_ustni_zkousku_z_jc.doc | 38 KB
Školní seznam literatury ke státní maturitě
skolni-seznam-literatury-statni-maturita.pdf | 316 KB

Aktuální informace k maturitním zkouškám 2021


Témata k ústní maturitní zkoušce pro šk. r. 2020/2021

Ošetřovatelství

Obor 53-41-M/01 Zdravotnický asistent

ose-za.pdf | 306 KB
Somatologie

Obor 78 - 42 - M/04 Zdravotnické lyceum

soma-zl.pdf | 218 KB
Somatologie

Obor 53 - 1 M/01 Zdravotnický asistent

soma-za.pdf | 216 KB
Psychologie a komunikace

Obor 53 - 41 - M/01 Zdravotnický asistent

ps-za.pdf | 238 KB
Matematika

Obor 78 - 42 - M/04 Zdravotnické lyceum

mat-zl.pdf | 214 KB
Fyzika

Obor 78 - 42 - M/04 Zdravotnické lyceum

fyz-zl.pdf | 212 KB
Biologie

Obor 78 - 42 - M/04 Zdravotnické lyceum

mo-biologie.pdf | 394 KB

Témata k praktické maturitní zkoušce pro šk. r. 2020/2021

Ošetřování nemocných

Obor 53 - 41 - M/01 Ošetřování nemocných

osn-za.pdf | 284 KB

Témata k ústní profilové zkoušce pro šk. r. 2020/2021

Ruský jazyk

Obor 78 - 42 - M/04 Zdravotnické lyceum

rj-zl.pdf | 212 KB
Německý jazyk

Obor 78 - 42 - M/04 Zdravotnické lyceum

nj-maturita-zl.pdf | 190 KB
Anglický jazyk

Obor: 53 - 41- M/01 Zdravotnický asistent

temata-za.pdf | 613 KB
Anglický jazyk

Obor: 78 - 42 - M/04 Zdravotnické lyceum

temata-zl.pdf | 613 KB