Vzhledem k současné situaci sledujte průběžné informace o maturitní zkoušce.

Aktuální informace o konání maturitní zkoušky: https://maturita.cermat.cz/

Maturitní kalendář:

do 31. října 2019nejzazší termín pro výběr maturitních prací ze SOP, 4.ZL
2. prosinec 2019nejzazší termín pro podání přihlášky k maturitní zkoušce řediteli školy
30. března 2020odevzdání maturitních prací (4.ZL)
31. březen 2020odevzdání seznamu literatury ke zkoušce z CJL
8. a 30. dubna 2020
4. – 6. květen 2019
didaktické testy a písemné práce společné části maturitní zkoušky
18. 5. – 10. 6. 2020ústní zkoušky společné části maturitní zkoušky
profilové části maturitní zkoušky
do 31. března 2020jmenování místopředsedů předsedů zkušebních maturitních komisí

Třída 4.A

26. – 27. 5. 2020 praktické MZk
8. – 12. 6. 2020 ústní MZk (společná část MZk a profilové zkoušky)

Třída 4.B

26. – 27. 5. 2020praktické MZk
15. – 19. 6. 2020ústní MZk (společná část MZk a profilové zkoušky)

Třída 4.ZL

4. a 5. 6. 2020obhajoby maturitních prací
8. – 12. 6. 2020ústní MZk (společná část MZk a profilové zkoušky)

Soubory ke stažení:

Manuál k tvorbě maturitní práce
skolni-standard-maturitni-prace.docx | 221 KB

Informace o maturitě pro šk. rok 2019/2020

Nabídka povinných a nepovinných zkoušek 2019/2020
maturitni_zkousky_2020.pdf | 368 KB
Kritéria hodnocení maturitních zkoušek konaných před zkušební maturitní komisí
kriteria_hodnoceni_maturitnich_zkousek_konanych_pred_zkusebni_maturitni_komisi.pdf | 296 KB
Kritéria hodnocení - Příloha č. 1 a č. 2
kriteria_-_priloha_c.1_a_c.2.pdf | 457 KB

Kritéria hodnocení PMZK


Kritéria hodnocení ústních maturitních zkoušek

Zdravotnický asistent
kriteria_hodnoceni_maturitnich_zkousek_konanych_pred_zkusebni_maturitni_komisiza.pdf | 296 KB
Zdravotnické lyceum
kriteria_hodnoceni_maturitnich_zkousek_konanych_pred_zkusebni_maturitni_komisizl.pdf | 296 KB
Příloha č.1 a č.2
kriteria_-_priloha_c.1_a_c.2-1.pdf | 457 KB

Náležitosti k ústní zkoušce z Českého jazyka a literatury

Seznam literárních děl - formulář k vyplnění
seznam_literarnich_del_pro_ustni_zkousku_z_jc.doc | 38 KB
Školní seznam literatury ke státní maturitě
skolni_seznam_literatury_ke_statni_maturite_2020.pdf | 220 KB

Katalog požadavků zkoušek společné části maturitní zkoušky

Český jazyk a literatura
katalog-pozadavku-2018-cjl.pdf | 671 KB
Matematika
ma_katalog_pozadavku_mz-17-18.pdf | 520 KB
Anglický jazyk
aj_katalog_pozadavku_mz-17-18.pdf | 5 MB
Německý jazyk
nj_katalog_pozadavku_mz-17-18.pdf | 3 MB
Ruský jazyk
rj_katalog_pozadavku_mz-17-18.pdf | 5 MB

Témata profilových předmětů maturitní zkoušky

Témata maturitních prací s obhajobou ZL

Témata maturitních prací maturitní zkouška ze Souboru odborných předmětů pro obor Zdrav. lyceum

temata_mp_2020.pdf | 293 KB
Témata z ošetřování nemocných ZA

Témata k praktické maturitní zkoušce předmětu ošetřování nemocných

mat.temata_osn.pdf | 138 KB
Témata z ošetřovatelství ZA

Témata k maturitní zkoušce z předmětu Ošetřovatelství

ose_za__maturitni_otazky_2020.pdf | 142 KB
Témata z biologie a somatologie ZL

Témata k ústní maturitní zkoušce z odborných předmětů Biologie, Somatologie - Obor Zdravotnické lyceum

temata_biologie_somatologie_2019_20.pdf | 194 KB
Témata k ústní maturitní zkoušce dobrovolné ZA

Předmět: Psychologie a komunikace Obor: 53-41-M/01 Zdravotnický asistent

psk_za_maturita_dobrovolna.pdf | 275 KB
Témata k ústní maturitní zkoušce ze somatologie

Obor Zdravotnický asistent

somatologie_za_2020.pdf | 238 KB

Témata k ústní zkoušce z cizích jazyků

Anglický jazyk ZA i ZL

Předmět anglický jazyk pro obor Zdravotnický asistent i Zdravotnické lyceum

aj_2019-20.pdf | 271 KB
Předmět Německý jazyk

Předmět Německý jazyk pro obor Zdravotnické lyceum

nj_zl_2020.pdf | 203 KB
Maturitní témata z předmětu Německý jazyk - nepovinná

Maturitní témata z předmětu Německý jazyk - nepovinná zkouška pro obor Zdravotnické lyceum

nep_nj_zl.pdf | 211 KB
Maturitní témata z předmětu Ruský jazyk - nepovinná

Maturitní témata z předmětu Německý jazyk - nepovinná pro obor Zdravotnické lyceum

nep_rj_zl.pdf | 208 KB
Témata k ústní maturitní zkoušce z předmětu Ruský jazyk

Témata k ústní maturitní zkoušce z předmětu Ruský jazyk pro obor Zdravotnické lyceum

rj_zl_2020.pdf | 208 KB