Aktuální informace o konání maturitní zkoušky: https://maturita.cermat.cz/

Třída 4.A

9. 5. – 13. 5. 2022 praktická maturitní zkouška
23. 5. – 27. 5. 2022 ústní maturitní zkouška (společná část MZk a profilové zkoušky)

Třída 4.B

13. 5. – 20. 5. 2022praktická maturitní zkouška
30. 5. – 3. 6. 2022ústní maturitní zkouška (společná část MZk a profilové zkoušky)

Třída 4.ZL

19. 5. – 20. 5. 2022obhajoby maturitních prací
30. 5. – 3. 6. 2022ústní maturitní zkouška (společná část MZk a profilové zkoušky)

Soubory ke stažení:

Školní standard maturitní práce
skolni-standard-maturitni-prace_21.pdf | 934 KB
Kritéria hodnocení maturitní práce s obhajobou
kriteria-hodnoceni-mp.pdf | 690 KB
Kritéria hodnocení maturitních zkoušek konaných před zkušební maturitní komisí
kriteria-hodnoceni-maturitnich-zkousek-pred-zkusebni-maturitni-komisi-2022.pdf | 759 KB
Cizí jazyk - Kritéria hodnocení písemné práce
kriteria_hodnoceni_pisemne-prace-cizi-jazyk.pdf | 519 KB
ČJL - Kritéria hodnocení písemných prací
kriteria_hodnoceni_prilohy1.pdf | 442 KB
ČJL - Kritéria hodnocení PP
kriteria-hodnoceni-pp-cjl.pdf | 387 KB

Kritéria hodnocení zkoušek společné části maturitní zkoušky pro školní rok 2020/2021 zveřejní Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy do 31. března 2022.


Náležitosti k ústní zkoušce z Českého jazyka a literatury

Seznam literárních děl - formulář k vyplnění
seznam_literarnich_del_pro_ustni_zkousku_z_jc.doc | 38 KB
Školní seznam literatury ke státní maturitě
skolni-seznam-literatury-statni-maturita.pdf | 316 KB

Aktuální informace k maturitním zkouškám ve šk. roce 2021/2022 dle CZVV.


Témata k ústní maturitní zkoušce pro šk. r. 2021/2022

OSE a OSN

Obor Praktická sestra 53 – 41 – M/03

mo-ose-a-osn.pdf | 526 KB
Somatologie

Obor 78 - 42 - M/04 Zdravotnické lyceum

mo-somatologie-zl.pdf | 211 KB
Somatologie

Obor Praktická sestra 53 – 41 – M/03

mo-somatologie-ps.pdf | 239 KB
Psychologie a komunikace

Obor Praktická sestra 53 – 41 – M/03

ps-za.pdf | 238 KB
Matematika

Obor 78 - 42 - M/04 Zdravotnické lyceum

mo-matematika.pdf | 664 KB
Fyzika

Obor 78 - 42 - M/04 Zdravotnické lyceum

mo-fyzika-1.pdf | 96 KB
Biologie

Obor 78 - 42 - M/04 Zdravotnické lyceum

mo-biologie-1.pdf | 475 KB
Chemie

Obor 78-42-M/04 Zdravotnické lyceum

mo-chemie.pdf | 666 KB
OSE a OSN s ortopedií

Obor: 53-41-M/03 Praktická sestra

mo-ose-a-osn-s-ortopedii.pdf | 528 KB


Témata k ústní profilové zkoušce pro šk. r. 2021/2022

Ruský jazyk

Obor 78 - 42 - M/04 Zdravotnické lyceum

mo-rj-zl.pdf | 595 KB
Německý jazyk

Obor 78 - 42 - M/04 Zdravotnické lyceum

nj-maturita-zl.pdf | 190 KB
Anglický jazyk

Obor Praktická sestra 53 – 41 – M/03

mo-aj-ps.pdf | 694 KB
Anglický jazyk

Obor: 78 - 42 - M/04 Zdravotnické lyceum

mo-aj-zl.pdf | 587 KB