Střední zdravotnická
škola Karviná

odbornost a péče na prvním místě

Dlouholetá tradice,
odbornost, jistota

Škola s dlouholetou
tradicí

Novinky

Podzimní zkušební období

Přihlášku k podzimnímu zkušebnímu období maturitní zkoušky žák odevzdává řediteli školy, ve které zkoušku konal nebo měl konat, tímto způsobem: Společná část – do 23. července 2021 …

Výsledky přijímacího řízení – náhradní termín

Výsledky 1. kola přijímacího řízení (náhradní termín) pro školní rok 2021/2022: Obor Praktická sestra 53-41-M/03 najdete v menu Přijímací řízení – Výsledky přijímacího řízení. Zde najdete i dokumenty pro …

Exkurze 3.ZL v NsP Havířov

Dnešní exkurze 3.ZL v NsP Havířov. Začátek exkurze začal snídaní v NsP Havířov a pak jsme se vydali na urgentní příjem, ARO, chirurgickou ambulanci, psychiatrii, porodní, patologii. Celou …

Soutěž o nejlepší edukační leták

Soutěže o nejlepší edukační leták se zúčastnilo přes 100 žáků a vybrat ty nejlepší bylo pro porotu velice náročné. Děkujeme všem za snahu a gratulujeme vítězům.

Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení – Zdravotnické lyceum

Bližší podmínky přijímacího řízení: Obor 78-42-M/04 Zdravotnické lyceum bude přijato: 5 žáků – denní studium kritéria pro přijetí a bodové hodnocení není vyžadováno potvrzení o zdravotní způsobilosti …

Zobrazit vše

O škole

Vítejte na SZŠ Karviná

Zdravotnické školství se rozvíjelo a měnilo v přímé souvislosti s rozvojem a změnami ve zdravotnictví. Obor Zdravotní sestra se změnil nejprve na obor Všeobecná sestra, poté od roku 2004

Pro uchazeče Naše studijní obory

Ošetřovatel

Tříleté denní studium připravuje žáky pro práci ve zdravotnických a sociálních zařízeních. Absolvent oboru Ošetřovatel najde uplatnění na nemocničních odděleních, v lázních, domovech důchodců, LDN, v ústavech sociální péče atd.

Zdravotnické lyceum

Jedná se o 4leté maturitní studium. Absolventi jsou připraveni ke studiu všech oborů na lékařských fakultách, zdravotně sociálních fakultách, vyšších zdravotnických školách a na jiných souvisejících vysokých školách či studijních oborech.

Praktická sestra

Čtyřleté denní studium připravuje žáky pro práci ve zdravotnických zařízeních. Žáci mohou pokračovat ve specializačním studiu na vyšších odborných školách nebo na vysokých školách.

Kurzy pro veřejnost Pro veřejnost nabízíme tyto kurzy

Pečujme spolu

Pečujete o své blízké? Střední zdravotnická škola v Karviné pořádá za podpory Sociálního odboru města Karviné cyklus kurzů Pečujme spolu. Kurzy jsou určeny pro občany města Karviné …

Zdravotník zotavovacích akcí

Zdravotník zotavovacích akcí

Akreditováno MŠMT ČR Č.j.: 8884/2014-1/304 Charakteristika kurzu kurz je určen pro pedagogické i nepedagogické pracovníky a všechny zájemce o práci zdravotníka na táborech, školách v přírodě, výletech, lyžařských a turistických …

Ošetřovatel

Akreditace MZ ČR Č.j.: MZDR 1862/2019-12/ONP Charakteristika kurzu účastník kurzu získá odborné vědomosti nezbytné k vytvoření požadovaných dovedností po jeho absolvování je připraven poskytovat ošetřovatelskou péči …

Zdravověda

Chcete se více dozvědět o zdraví? Střední zdravotnická škola v Karviné pořádá za podpory Sociálního odboru města Karviné edukační projekt: ZDRAVOVĚDA PRO SENIORY A OSOBY SE ZDRAVOTNÍM OMEZENÍM …

Spolupracujeme