Střední zdravotnická
škola Karviná

odbornost a péče na prvním místě

Dlouholetá tradice,
odbornost, jistota

Škola s dlouholetou
tradicí

Novinky

Oznámení ředitele školy

Oznámení ředitele školy

Vážení rodiče, žáci, na základě doporučení Krajské epidemiologické komise Moravskoslezského kraje vyhlašuji na dny 25. a 26.10.2021 volno pro žáky, vše v souladu s ustanovením § 24 odst. 2 …

Zdravověda prožitkem

Další školou, která nás navštívila v rámci projektu Zdravověda prožitkem za podpory MAP II Karviná, byla ZŠ a MŠ s polským jazykem vyučovacím Dr. Olszaka.

Fotbalový turnaj v Českém Těšíně

Naše žákyně čtvrtého ročníku Klára Legierská a Natálie Kreželoková byly 22. září pomáhat na fotbalovém turnaji v Českém Těšíně jako zdravotnický dohled. Naštěstí žákyně neměly příliš práce, ale …

Vzdělávací výlet žáků 2. ročníků na Filipku

V pondělí 27. září 2021 se žáci druhých ročníků (2.A, 2.ZL a 2.OŠ) účastní tradičního zářijového výšlapu na Filipku. Místo srazu účastníků je v Návsí (nádraží ČD) v 7:50 hod. …

Přednáška našeho absolventa

Dnes žáky 1.A v první pomoci navštívil náš bývalý student Kryštof Jandák a v rámci tématu IZS povykládal o své práci u policie ČR.

Zobrazit vše

O škole

Vítejte na SZŠ Karviná

Zdravotnické školství se rozvíjelo a měnilo v přímé souvislosti s rozvojem a změnami ve zdravotnictví. Obor Zdravotní sestra se změnil nejprve na obor Všeobecná sestra, poté od roku 2004

Pro uchazeče Naše studijní obory

Ošetřovatel

Tříleté denní studium připravuje žáky pro práci ve zdravotnických a sociálních zařízeních. Absolvent oboru Ošetřovatel najde uplatnění na nemocničních odděleních, v lázních, domovech důchodců, LDN, v ústavech sociální péče atd.

Zdravotnické lyceum

Jedná se o 4leté maturitní studium. Absolventi jsou připraveni ke studiu všech oborů na lékařských fakultách, zdravotně sociálních fakultách, vyšších zdravotnických školách a na jiných souvisejících vysokých školách či studijních oborech.

Praktická sestra

Čtyřleté denní studium připravuje žáky pro práci ve zdravotnických zařízeních. Žáci mohou pokračovat ve specializačním studiu na vyšších odborných školách nebo na vysokých školách.

Kurzy pro veřejnost Pro veřejnost nabízíme tyto kurzy

Pečujme spolu

Pečujete o své blízké? Střední zdravotnická škola v Karviné pořádá za podpory Sociálního odboru města Karviné cyklus kurzů Pečujme spolu. Kurzy jsou určeny pro občany města Karviné …

Zdravotník zotavovacích akcí

Zdravotník zotavovacích akcí

Akreditováno MŠMT ČR Č.j.: 8884/2014-1/304 Charakteristika kurzu kurz je určen pro pedagogické i nepedagogické pracovníky a všechny zájemce o práci zdravotníka na táborech, školách v přírodě, výletech, lyžařských a turistických …

Ošetřovatel

Akreditace MZ ČR Č.j.: MZDR 1862/2019-12/ONP Charakteristika kurzu účastník kurzu získá odborné vědomosti nezbytné k vytvoření požadovaných dovedností po jeho absolvování je připraven poskytovat ošetřovatelskou péči …

Zdravověda

Chcete se více dozvědět o zdraví? Střední zdravotnická škola v Karviné pořádá za podpory Sociálního odboru města Karviné edukační projekt: ZDRAVOVĚDA PRO SENIORY A OSOBY SE ZDRAVOTNÍM OMEZENÍM …

Spolupracujeme