Střední zdravotnická
škola Karviná

odbornost a péče na prvním místě

Dlouholetá tradice,
odbornost, jistota

Škola s dlouholetou
tradicí

Novinky

Naše studentky na MESS

Šestý ročník Mezinárodního ekologického studentského sympozia – MESS  byl pořádán Albrechtovou střední školou v Českém Těšíně pod záštitou ministra zemědělství České republiky, Zemědělského svazu České republiky, …

Informace pro zájemce o návštěvu naší školy v rámci DNE OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Vážení rodiče a žáci,  z důvodu zhoršené epidemické situace budeme požadovat, aby jste v době prohlídky školy nosili respirátor (ne roušku). Žádáme zájemce z řad rodičů, aby si vzali …

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ NAŽIVO

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ NAŽIVO

Těšíme se na Vás v pondělí 22. listopadu od 13.00 do 18.00 hodin…

POZVÁNKA NA ONLINE DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Ve čtvrtek 18. listopadu od 10.00 do 18.00 hodin zveme srdečně všechny zájemce o studium na naší škole k další online návštěvě. Adresa pro Google Meet: https://veletrh-skol.msk.cz/skoly/stredni-zdravotnicka-skola-karvina-prispevkova-organizace

Třídní schůzky

Třídní schůzky

Vážení rodiče, dovolujeme si Vás pozvat na třídní schůzky, které se konají v pondělí 15.11.2021 od 16.00 hodin v kmenových třídách. Vzhledem k vývoji situace s onemocněním Covid 19 …

Zobrazit vše

O škole

Vítejte na SZŠ Karviná

Zdravotnické školství se rozvíjelo a měnilo v přímé souvislosti s rozvojem a změnami ve zdravotnictví. Obor Zdravotní sestra se změnil nejprve na obor Všeobecná sestra, poté od roku 2004

Pro uchazeče Naše studijní obory

Ošetřovatel

Tříleté denní studium připravuje žáky pro práci ve zdravotnických a sociálních zařízeních. Absolvent oboru Ošetřovatel najde uplatnění na nemocničních odděleních, v lázních, domovech důchodců, LDN, v ústavech sociální péče atd.

Zdravotnické lyceum

Jedná se o 4leté maturitní studium. Absolventi jsou připraveni ke studiu všech oborů na lékařských fakultách, zdravotně sociálních fakultách, vyšších zdravotnických školách a na jiných souvisejících vysokých školách či studijních oborech.

Praktická sestra

Čtyřleté denní studium připravuje žáky pro práci ve zdravotnických zařízeních. Žáci mohou pokračovat ve specializačním studiu na vyšších odborných školách nebo na vysokých školách.

Kurzy pro veřejnost Pro veřejnost nabízíme tyto kurzy

Pečujme spolu

Pečujete o své blízké? Střední zdravotnická škola v Karviné pořádá za podpory Sociálního odboru města Karviné cyklus kurzů Pečujme spolu. Kurzy jsou určeny pro občany města Karviné …

Zdravotník zotavovacích akcí

Zdravotník zotavovacích akcí

Akreditováno MŠMT ČR Č.j.: 8884/2014-1/304 Charakteristika kurzu kurz je určen pro pedagogické i nepedagogické pracovníky a všechny zájemce o práci zdravotníka na táborech, školách v přírodě, výletech, lyžařských a turistických …

Ošetřovatel

Akreditace MZ ČR Č.j.: MZDR 1862/2019-12/ONP Charakteristika kurzu účastník kurzu získá odborné vědomosti nezbytné k vytvoření požadovaných dovedností po jeho absolvování je připraven poskytovat ošetřovatelskou péči …

Zdravověda

Chcete se více dozvědět o zdraví? Střední zdravotnická škola v Karviné pořádá za podpory Sociálního odboru města Karviné edukační projekt: ZDRAVOVĚDA PRO SENIORY A OSOBY SE ZDRAVOTNÍM OMEZENÍM …

Spolupracujeme