Střední zdravotnická
škola Karviná

odbornost a péče na prvním místě

Dlouholetá tradice,
odbornost, jistota

Škola s dlouholetou
tradicí

Novinky

Sbírka lízátek

V průběhu října a listopadu se na naší škole konala dobrovolnická sbírka lízátek pro děti s hematoonkologickým onemocněním. Chtěla bych poděkovat všem, kteří se do této sbírky …

Ukázka první pomoci

Dne 5. 12. 2019 na SZŠ Karviná proběhla ukázka první pomoci při různých situacích. Žáci ZŠ Mendelova a ZŠ Stonava v tělocvičně naší školy shlédli odborná stanoviště, ve kterých se dozvěděli jak odborně …

Beseda s představiteli města

Ve čtvrtek 5. 12. 2019 se v jídelně naší školy konala beseda s představiteli města Karviná. Účastnily se třídy 3.A, 3.B a 3.ZL, 4.ZL

Den otevřených dveří

Dne 25. listopadu se v naší škole konal Den otevřených dveří. Více fotografií z této akce nejdete ve fotogalerii nebo zde. Zároveň děkujeme všem zúčastněným kolegyním, kolegům a žákům.Těšíme …

Floorbalový turnaj

V pondělí 20. 11. se žáci naší školy účastnili školního florbalového turnaje. Výsledky: Kategorie chlapci: 1. místo Květinky (4.ZL), 2. Will kiggers, 3. frajírciDívky: 1. Těžké balvanky (mix tříd), …

Zobrazit vše

O škole

Vítejte na SZŠ Karviná

Zdravotnické školství se rozvíjelo a měnilo v přímé souvislosti s rozvojem a změnami ve zdravotnictví. Obor Zdravotní sestra se změnil nejprve na obor Všeobecná sestra, poté od roku 2004

Pro uchazeče Naše studijní obory

Ošetřovatel

Tříleté denní studium připravuje žáky pro práci ve zdravotnických a sociálních zařízeních. Absolvent oboru Ošetřovatel najde uplatnění na nemocničních odděleních, v lázních, domovech důchodců, LDN, v ústavech sociální péče atd.

Zdravotnické lyceum

Jedná se o 4leté maturitní studium. Absolventi jsou připraveni ke studiu všech oborů na lékařských fakultách, zdravotně sociálních fakultách, vyšších zdravotnických školách a na jiných souvisejících vysokých školách či studijních oborech.

Praktická sestra

Čtyřleté denní studium připravuje žáky pro práci ve zdravotnických zařízeních. Žáci mohou pokračovat ve specializačním studiu na vyšších odborných školách nebo na vysokých školách.

Kurzy pro veřejnost Pro veřejnost nabízíme tyto kurzy

Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky

Akreditováno MŠMT ČR Č.j.: 13402/2014-1/402pro děti do zahájení povinné školní docházky Charakteristika kurzu obsahuje základy dětské pedagogiky, psychologie a zdravovědy absolvent kurzu získá kvalifikaci pro výkon …

Pečujme spolu

Pečujete o své blízké? Střední zdravotnická škola v Karviné pořádá za podpory Sociálního odboru města Karviné cyklus kurzů Pečujme spolu. Kurzy jsou určeny pro občany města Karviné …

Zdravotník zotavovacích akcí

Zdravotník zotavovacích akcí

Akreditováno MŠMT ČR Č.j.: 8884/2014-1/304 Charakteristika kurzu kurz je určen pro pedagogické i nepedagogické pracovníky a všechny zájemce o práci zdravotníka na táborech, školách v přírodě, výletech, lyžařských a turistických …

Ošetřovatel

Akreditace MZ ČR Č.j.: MZDR 1862/2019-12/ONP Charakteristika kurzu účastník kurzu získá odborné vědomosti nezbytné k vytvoření požadovaných dovedností po jeho absolvování je připraven poskytovat ošetřovatelskou péči …

Spolupracujeme