Střední zdravotnická
škola Karviná

odbornost a péče na prvním místě

Dlouholetá tradice,
odbornost, jistota

Škola s dlouholetou
tradicí

Novinky

Soutěž Přírodovědný klokan

Ani distanční výuka nebyla překážkou v účasti v soutěži Přírodovědný klokan. Soutěž proběhla 11. listopadu v prostředí videokonference Google Meet. V kategorii Junior se zúčastnilo 32 žákyň a žáků.  A kdo se …

Informace o prezenční výuce závěrečných ročníků

Pro žáky tříd 4.A, 4.B, 4.ZL a  3.OŠ začíná výuka 25. listopadu 2020 dle aktuálního rozvrhu v Bakaláři. Těšíme se na vás 🙂

Termín pro podání přihlášky k MZ

Termín pro podání přihlášky k maturitní zkoušce je 1. prosince 2020 pro jarní zkušební období 2021.

Radostná událost v nouzovém stavu

Byla to úplně normální směna jako každá jiná. Byl svátek, proto do nemocnice přicházelo o dost méně lidí než obvykle. Najednou cca kolem 10. hodiny přijelo auto …

Informace k distanční výuce

Vážení rodiče, vážení studenti, Od pondělí 2. 11. 2020 pokračuje distanční forma výuky.  Upozorňuji, že ze zákona je distanční výuka povinná, bude se stejně jako u prezenční výuky (výuka ve škole) sledovat …

Zobrazit vše

O škole

Vítejte na SZŠ Karviná

Zdravotnické školství se rozvíjelo a měnilo v přímé souvislosti s rozvojem a změnami ve zdravotnictví. Obor Zdravotní sestra se změnil nejprve na obor Všeobecná sestra, poté od roku 2004

Pro uchazeče Naše studijní obory

Ošetřovatel

Tříleté denní studium připravuje žáky pro práci ve zdravotnických a sociálních zařízeních. Absolvent oboru Ošetřovatel najde uplatnění na nemocničních odděleních, v lázních, domovech důchodců, LDN, v ústavech sociální péče atd.

Zdravotnické lyceum

Jedná se o 4leté maturitní studium. Absolventi jsou připraveni ke studiu všech oborů na lékařských fakultách, zdravotně sociálních fakultách, vyšších zdravotnických školách a na jiných souvisejících vysokých školách či studijních oborech.

Praktická sestra

Čtyřleté denní studium připravuje žáky pro práci ve zdravotnických zařízeních. Žáci mohou pokračovat ve specializačním studiu na vyšších odborných školách nebo na vysokých školách.

Kurzy pro veřejnost Pro veřejnost nabízíme tyto kurzy

Pečujme spolu

Pečujete o své blízké? Střední zdravotnická škola v Karviné pořádá za podpory Sociálního odboru města Karviné cyklus kurzů Pečujme spolu. Kurzy jsou určeny pro občany města Karviné …

Zdravotník zotavovacích akcí

Zdravotník zotavovacích akcí

Akreditováno MŠMT ČR Č.j.: 8884/2014-1/304 Charakteristika kurzu kurz je určen pro pedagogické i nepedagogické pracovníky a všechny zájemce o práci zdravotníka na táborech, školách v přírodě, výletech, lyžařských a turistických …

Ošetřovatel

Akreditace MZ ČR Č.j.: MZDR 1862/2019-12/ONP Charakteristika kurzu účastník kurzu získá odborné vědomosti nezbytné k vytvoření požadovaných dovedností po jeho absolvování je připraven poskytovat ošetřovatelskou péči …

Zdravověda

Chcete se více dozvědět o zdraví? Střední zdravotnická škola v Karviné pořádá za podpory Sociálního odboru města Karviné edukační projekt: ZDRAVOVĚDA PRO SENIORY A OSOBY SE ZDRAVOTNÍM OMEZENÍM …

Spolupracujeme