Střední zdravotnická
škola Karviná

odbornost a péče na prvním místě

Dlouholetá tradice,
odbornost, jistota

Škola s dlouholetou
tradicí

Novinky

Přihlášky k podzimní maturitní zkoušce

Ještě 14 dnů, tedy do pondělí 27. července 2020, mají žáci, kteří se chtějí přihlásit k opravné či náhradní zkoušce v podzimním zkušebním období maturitní zkoušky 2020, na podání …

Turistický kurz – září 2020

Všem žákům druhých ročníků byly do jejich třídních emailů poslány variabilní symboly a číslo bankovního účtu pro platbu turistického kurzu.

2. kolo přijímacího řízení – Obor Ošetřovatel

Přijatí žáci v 2. kole přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021 Obor Ošetřovatel 53-41-H/01. Rozhodnutí o přijetí najdete zde a zde.

2. kolo přijímacího řízení – Zdravotnické lyceum

Přijatí žáci v 2. kole přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021 – Obor Zdravotnické lyceum 78-42-M/04. Rozhodnutí o přijetí zde a zde.

Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení

Ředitel Střední zdravotnické školy vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělávání 53-41-H/01 Ošetřovatel – tříletý učební obor s výučním listem, uchazeči nekonají jednotnou přijímací zkoušku, školní …

Zobrazit vše

O škole

Vítejte na SZŠ Karviná

Zdravotnické školství se rozvíjelo a měnilo v přímé souvislosti s rozvojem a změnami ve zdravotnictví. Obor Zdravotní sestra se změnil nejprve na obor Všeobecná sestra, poté od roku 2004

Pro uchazeče Naše studijní obory

Ošetřovatel

Tříleté denní studium připravuje žáky pro práci ve zdravotnických a sociálních zařízeních. Absolvent oboru Ošetřovatel najde uplatnění na nemocničních odděleních, v lázních, domovech důchodců, LDN, v ústavech sociální péče atd.

Zdravotnické lyceum

Jedná se o 4leté maturitní studium. Absolventi jsou připraveni ke studiu všech oborů na lékařských fakultách, zdravotně sociálních fakultách, vyšších zdravotnických školách a na jiných souvisejících vysokých školách či studijních oborech.

Praktická sestra

Čtyřleté denní studium připravuje žáky pro práci ve zdravotnických zařízeních. Žáci mohou pokračovat ve specializačním studiu na vyšších odborných školách nebo na vysokých školách.

Kurzy pro veřejnost Pro veřejnost nabízíme tyto kurzy

Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky

Akreditováno MŠMT ČR Č.j.: 13402/2014-1/402pro děti do zahájení povinné školní docházky Charakteristika kurzu obsahuje základy dětské pedagogiky, psychologie a zdravovědy absolvent kurzu získá kvalifikaci pro výkon …

Pečujme spolu

Pečujete o své blízké? Střední zdravotnická škola v Karviné pořádá za podpory Sociálního odboru města Karviné cyklus kurzů Pečujme spolu. Kurzy jsou určeny pro občany města Karviné …

Zdravotník zotavovacích akcí

Zdravotník zotavovacích akcí

Akreditováno MŠMT ČR Č.j.: 8884/2014-1/304 Charakteristika kurzu kurz je určen pro pedagogické i nepedagogické pracovníky a všechny zájemce o práci zdravotníka na táborech, školách v přírodě, výletech, lyžařských a turistických …

Ošetřovatel

Akreditace MZ ČR Č.j.: MZDR 1862/2019-12/ONP Charakteristika kurzu účastník kurzu získá odborné vědomosti nezbytné k vytvoření požadovaných dovedností po jeho absolvování je připraven poskytovat ošetřovatelskou péči …

Sanitář

Kvalifikační kurz získání odborné způsobilosti k výkonu povolání sanitáře pro činnost v oblasti: preventivní, léčebné, rehabilitační, neodkladné, diagnostické, dispenzární péče laboratorní, lékárenské péče autoptického oddělení úseku poskytujících …

Zdravověda

Chcete se více dozvědět o zdraví? Střední zdravotnická škola v Karviné pořádá za podpory Sociálního odboru města Karviné edukační projekt: ZDRAVOVĚDA PRO SENIORY A OSOBY SE ZDRAVOTNÍM OMEZENÍM …

Spolupracujeme