Střední zdravotnická
škola Karviná

odbornost a péče na prvním místě

Dlouholetá tradice,
odbornost, jistota

Škola s dlouholetou
tradicí

Novinky

Den otevřených dveří

Dne 18. ledna se na naší škole konal každoroční Den otevřených dveří. Návštěvníci si mohli prohlídnout školu, odborné učebny a v neposlední řadě se setkat s našimi odbornými a všeobecnými …

Závěrečné zkoušky rekvalifikačního kurzu zdravotník

Dnes proběhly závěrečné zkoušky rekvalifikačního kurzu zdravotník zotavovacích akcí. Všichni uspěli a obdrželi osvědčení vykonávat funkci zdravotníka. Více foto zde

Konverzační soutěž v ruském jazyce

Konverzační soutěž v ruském jazyce

13.ledna 2020 se konala na naší škole soutěž v ruské konverzaci. Nejlépe si s tématy poradily tyto žákyně : 1. Szurmanová Tereza (4.ZL) 2. Antoszyková Tereza (2.ZL) …

Olympiáda z českého jazyka

Olympiáda z českého jazyka

16.prosince 2019 proběhlo školní kolo olympiády z českého jazyka. V okresním kole, které se koná 22.1. v Juventusu Karviná, budou naši školu reprezentovat Monika Sližová ze 4.ZL a Eliška Franková …

Krásné vánoce…

Klidné prožití vánočních svátků a spoustu krásných okamžiků s rodinou a přáteli. Vše nejlepší do nového roku 2020

Zobrazit vše

O škole

Vítejte na SZŠ Karviná

Zdravotnické školství se rozvíjelo a měnilo v přímé souvislosti s rozvojem a změnami ve zdravotnictví. Obor Zdravotní sestra se změnil nejprve na obor Všeobecná sestra, poté od roku 2004

Pro uchazeče Naše studijní obory

Ošetřovatel

Tříleté denní studium připravuje žáky pro práci ve zdravotnických a sociálních zařízeních. Absolvent oboru Ošetřovatel najde uplatnění na nemocničních odděleních, v lázních, domovech důchodců, LDN, v ústavech sociální péče atd.

Zdravotnické lyceum

Jedná se o 4leté maturitní studium. Absolventi jsou připraveni ke studiu všech oborů na lékařských fakultách, zdravotně sociálních fakultách, vyšších zdravotnických školách a na jiných souvisejících vysokých školách či studijních oborech.

Praktická sestra

Čtyřleté denní studium připravuje žáky pro práci ve zdravotnických zařízeních. Žáci mohou pokračovat ve specializačním studiu na vyšších odborných školách nebo na vysokých školách.

Kurzy pro veřejnost Pro veřejnost nabízíme tyto kurzy

Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky

Akreditováno MŠMT ČR Č.j.: 13402/2014-1/402pro děti do zahájení povinné školní docházky Charakteristika kurzu obsahuje základy dětské pedagogiky, psychologie a zdravovědy absolvent kurzu získá kvalifikaci pro výkon …

Pečujme spolu

Pečujete o své blízké? Střední zdravotnická škola v Karviné pořádá za podpory Sociálního odboru města Karviné cyklus kurzů Pečujme spolu. Kurzy jsou určeny pro občany města Karviné …

Zdravotník zotavovacích akcí

Zdravotník zotavovacích akcí

Akreditováno MŠMT ČR Č.j.: 8884/2014-1/304 Charakteristika kurzu kurz je určen pro pedagogické i nepedagogické pracovníky a všechny zájemce o práci zdravotníka na táborech, školách v přírodě, výletech, lyžařských a turistických …

Ošetřovatel

Akreditace MZ ČR Č.j.: MZDR 1862/2019-12/ONP Charakteristika kurzu účastník kurzu získá odborné vědomosti nezbytné k vytvoření požadovaných dovedností po jeho absolvování je připraven poskytovat ošetřovatelskou péči …

Spolupracujeme