Střední zdravotnická
škola Karviná

odbornost a péče na prvním místě

Dlouholetá tradice,
odbornost, jistota

Škola s dlouholetou
tradicí

Novinky

10. školní maturitní ples

Fotografie ze školního plesu jsou ve fotogalerii zde a včetně videa z vystoupení maturitních tříd na školním Instagramu

Maturita 2020

Maturita 2020

Vyplněné přihlášky k jarnímu termínu maturitní zkoušky je nutno odevzdat nejpozději do 2.12.2019 na sekretariátě školy. Formulář přihlášky i další potřebné informace najdete na stránkách www.novamaturita.cz.

Rekvalifikační kurz Chůva…

Kurz Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky je již otevřen. Stále máme volná místa. Studenti starší 18 let mají slevu. Více informací se …

Třídní schůzky

Třídní schůzky

Dne 18. 11. 2019 v 16:00 hod. se na naší škole budou konat třídní schůzky.

Exkurze třídy 3.A v jeslích v Karviné – Novém Městě

Žáci třídy 3.A dnes navštívili v rámci exkurze Jesle v Karviné -Novém Městě. Získali informace o provozu jesliček a zapojili se také do výchovného dopoledního zaměstnání nejmenších dětí .

Zobrazit vše

O škole

Vítejte na SZŠ Karviná

Zdravotnické školství se rozvíjelo a měnilo v přímé souvislosti s rozvojem a změnami ve zdravotnictví. Obor Zdravotní sestra se změnil nejprve na obor Všeobecná sestra, poté od roku 2004

Pro uchazeče Naše studijní obory

Ošetřovatel

Tříleté denní studium připravuje žáky pro práci ve zdravotnických a sociálních zařízeních. Absolvent oboru Ošetřovatel najde uplatnění na nemocničních odděleních, v lázních, domovech důchodců, LDN, v ústavech sociální péče atd.

Zdravotnické lyceum

Jedná se o 4leté maturitní studium. Absolventi jsou připraveni ke studiu všech oborů na lékařských fakultách, zdravotně sociálních fakultách, vyšších zdravotnických školách a na jiných souvisejících vysokých školách či studijních oborech.

Praktická sestra

Čtyřleté denní studium připravuje žáky pro práci ve zdravotnických zařízeních. Žáci mohou pokračovat ve specializačním studiu na vyšších odborných školách nebo na vysokých školách.

Kurzy pro veřejnost Pro veřejnost nabízíme tyto kurzy

Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky

Akreditováno MŠMT ČR Č.j.: 13402/2014-1/402pro děti do zahájení povinné školní docházky Charakteristika kurzu obsahuje základy dětské pedagogiky, psychologie a zdravovědy absolvent kurzu získá kvalifikaci pro výkon …

Pečujme spolu

Pečujete o své blízké? Střední zdravotnická škola v Karviné pořádá za podpory Sociálního odboru města Karviné cyklus kurzů Pečujme spolu. Kurzy jsou určeny pro občany města Karviné …

Zdravotník zotavovacích akcí

Zdravotník zotavovacích akcí

Akreditováno MŠMT ČR Č.j.: 8884/2014-1/304 Charakteristika kurzu kurz je určen pro pedagogické i nepedagogické pracovníky a všechny zájemce o práci zdravotníka na táborech, školách v přírodě, výletech, lyžařských a turistických …

Ošetřovatel

Akreditace MZ ČR Č.j: 14339/2014-4/ONP Charakteristika kurzu účastník kurzu získá odborné vědomosti nezbytné k vytvoření požadovaných dovedností po jeho absolvování je připraven poskytovat ošetřovatelskou péči pod …

Spolupracujeme