Střední zdravotnická
škola Karviná

odbornost a péče na prvním místě

Dlouholetá tradice,
odbornost, jistota

Škola s dlouholetou
tradicí

Novinky

Zveme vás na Den otevřených dveří

Tentokrát bude DOD netradičně online. Přijďte nás navštívit 23. ledna od 9. – 13. hod. Adresa pro Google Meet je: https://meet.google.com/vui-daoi-rcq

Veletrh středních škol

Online veletrh středních škol MSK 2020/2021 se uskuteční 18. 1. – 4. 2. 2021. Naše škola uskuteční prezentace a videohovory v termínu 20. 1. a 1. 2. 2021. Online videohovory proběhnou v daných termínech vždy od …

Sbírka dětských pyžamek

Statutární město Brno ve spolupráci s Dětskou nemocnicí v Brně pořádají „Sbírku dětských pyžamek, omalovánek, pexes a menších hraček“ pro hospitalizované děti v Dětské nemocnici. Jedná se o dětská pyžama …

Naše škola na YouTube

Pojďte se s námi podívat na aktivity našich žáků na YouTube. Odkaz je zde.

Informace k výuce od 4. 1. 2021

Od 4. ledna 2021 bude výuka podle nařízení vlády probíhat distančním způsobem. Individuální konzultace jsou povoleny. Praktické vyučování a praktická příprava se řídí nařízením vlády, je tudíž povolená …

Zobrazit vše

O škole

Vítejte na SZŠ Karviná

Zdravotnické školství se rozvíjelo a měnilo v přímé souvislosti s rozvojem a změnami ve zdravotnictví. Obor Zdravotní sestra se změnil nejprve na obor Všeobecná sestra, poté od roku 2004

Pro uchazeče Naše studijní obory

Ošetřovatel

Tříleté denní studium připravuje žáky pro práci ve zdravotnických a sociálních zařízeních. Absolvent oboru Ošetřovatel najde uplatnění na nemocničních odděleních, v lázních, domovech důchodců, LDN, v ústavech sociální péče atd.

Zdravotnické lyceum

Jedná se o 4leté maturitní studium. Absolventi jsou připraveni ke studiu všech oborů na lékařských fakultách, zdravotně sociálních fakultách, vyšších zdravotnických školách a na jiných souvisejících vysokých školách či studijních oborech.

Praktická sestra

Čtyřleté denní studium připravuje žáky pro práci ve zdravotnických zařízeních. Žáci mohou pokračovat ve specializačním studiu na vyšších odborných školách nebo na vysokých školách.

Kurzy pro veřejnost Pro veřejnost nabízíme tyto kurzy

Pečujme spolu

Pečujete o své blízké? Střední zdravotnická škola v Karviné pořádá za podpory Sociálního odboru města Karviné cyklus kurzů Pečujme spolu. Kurzy jsou určeny pro občany města Karviné …

Zdravotník zotavovacích akcí

Zdravotník zotavovacích akcí

Akreditováno MŠMT ČR Č.j.: 8884/2014-1/304 Charakteristika kurzu kurz je určen pro pedagogické i nepedagogické pracovníky a všechny zájemce o práci zdravotníka na táborech, školách v přírodě, výletech, lyžařských a turistických …

Ošetřovatel

Akreditace MZ ČR Č.j.: MZDR 1862/2019-12/ONP Charakteristika kurzu účastník kurzu získá odborné vědomosti nezbytné k vytvoření požadovaných dovedností po jeho absolvování je připraven poskytovat ošetřovatelskou péči …

Zdravověda

Chcete se více dozvědět o zdraví? Střední zdravotnická škola v Karviné pořádá za podpory Sociálního odboru města Karviné edukační projekt: ZDRAVOVĚDA PRO SENIORY A OSOBY SE ZDRAVOTNÍM OMEZENÍM …

Spolupracujeme