Střední zdravotnická
škola Karviná

odbornost a péče na prvním místě

Dlouholetá tradice,
odbornost, jistota

Škola s dlouholetou
tradicí

Novinky

Odborná praxe žáků

V týdnu od 1. 3. do 5. 3. 2021 je praxe 2. ročníků a 3.A., praxe 3.B se koná distančním způsobem. O dalších změnách budete včas informovaní. Praxe závěrečných ročníků: 4.A – …

Distanční studium od 1. 3.

Od pondělí 1. března 2021 probíhá výuka distančním způsobem pro všechny ročníky školy. Distančním způsobem probíhají i praxe žáků. Další informace budou zveřejněny během příštího týdne.

Maturita 2021

Bližší a podrobnější informace o konání písemných a ústních zkoušek najdete na našich webových stránkách v menu Studium/Maturitní zkouška

Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení

Ředitel střední školy vyhlašuje 1. kolo přijímacího řízení do oborů vzdělávání uvedených níže: Obor 53-41-M/03 Praktická sestra – čtyřleté studium s maturitní zkouškou, uchazeči konají jednotnou přijímací …

Sbírka dětských pyžamek

Sbírka dětských pyžamek, omalovánek a hraček pro hospitalizované děti v dětské nemocnici v Brně úspěšně skončila. Ve středu 3. února byly všechny hračky a pyžamka předány v brněnské nemocnici. Do této …

Zobrazit vše

O škole

Vítejte na SZŠ Karviná

Zdravotnické školství se rozvíjelo a měnilo v přímé souvislosti s rozvojem a změnami ve zdravotnictví. Obor Zdravotní sestra se změnil nejprve na obor Všeobecná sestra, poté od roku 2004

Pro uchazeče Naše studijní obory

Ošetřovatel

Tříleté denní studium připravuje žáky pro práci ve zdravotnických a sociálních zařízeních. Absolvent oboru Ošetřovatel najde uplatnění na nemocničních odděleních, v lázních, domovech důchodců, LDN, v ústavech sociální péče atd.

Zdravotnické lyceum

Jedná se o 4leté maturitní studium. Absolventi jsou připraveni ke studiu všech oborů na lékařských fakultách, zdravotně sociálních fakultách, vyšších zdravotnických školách a na jiných souvisejících vysokých školách či studijních oborech.

Praktická sestra

Čtyřleté denní studium připravuje žáky pro práci ve zdravotnických zařízeních. Žáci mohou pokračovat ve specializačním studiu na vyšších odborných školách nebo na vysokých školách.

Kurzy pro veřejnost Pro veřejnost nabízíme tyto kurzy

Pečujme spolu

Pečujete o své blízké? Střední zdravotnická škola v Karviné pořádá za podpory Sociálního odboru města Karviné cyklus kurzů Pečujme spolu. Kurzy jsou určeny pro občany města Karviné …

Zdravotník zotavovacích akcí

Zdravotník zotavovacích akcí

Akreditováno MŠMT ČR Č.j.: 8884/2014-1/304 Charakteristika kurzu kurz je určen pro pedagogické i nepedagogické pracovníky a všechny zájemce o práci zdravotníka na táborech, školách v přírodě, výletech, lyžařských a turistických …

Ošetřovatel

Akreditace MZ ČR Č.j.: MZDR 1862/2019-12/ONP Charakteristika kurzu účastník kurzu získá odborné vědomosti nezbytné k vytvoření požadovaných dovedností po jeho absolvování je připraven poskytovat ošetřovatelskou péči …

Zdravověda

Chcete se více dozvědět o zdraví? Střední zdravotnická škola v Karviné pořádá za podpory Sociálního odboru města Karviné edukační projekt: ZDRAVOVĚDA PRO SENIORY A OSOBY SE ZDRAVOTNÍM OMEZENÍM …

Spolupracujeme