Střední zdravotnická
škola Karviná

odbornost a péče na prvním místě

Dlouholetá tradice,
odbornost, jistota

Škola s dlouholetou
tradicí

Novinky

Informace k přijímacím zkouškám – podmínky účasti

Podmínkou pro umožnění účasti žáka na zkouškách je: negativní test na přítomnost viru SARS-CoV-2 a žádné příznaky onemocnění COVID-19 Pro přijímací zkoušky na střední školy …

Otevíráme kurz Ošetřovatel

4. května 2021 otevíráme mimořádně kurz Ošetřovatel. Vyučování bude probíhat 3x týdně. Cena tohoto kurzu je 13 800 Kč. Platbu lze rozložit na dvě části. Pokud máte zájem, …

Informace k přijímacímu řízení pro školní rok 2021/2022

Děkujeme všem uchazečům o studium na naší škole za odevzdané přihlášky. Do 20. dubna 2021 obdržíte dopisy s registračními čísly, kritérii pro přijetí a informacemi o průběhu přijímacího řízení. Uchazečům o studium …

Změny v termínech maturitních a závěrečných zkoušek

Podrobné informace o aktuálních termínech maturitních a závěrečných zkoušek (ústních, písemných, praktických) najdete v menu Studium/Maturitní zkouška.

Přijímací zkoušky

Termíny konání jednotné přijímací zkoušky se na základě opatření obecné povahy Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ze dne 15. března 2021 posouvají na období od 3. do 6. května 2021.

Zobrazit vše

O škole

Vítejte na SZŠ Karviná

Zdravotnické školství se rozvíjelo a měnilo v přímé souvislosti s rozvojem a změnami ve zdravotnictví. Obor Zdravotní sestra se změnil nejprve na obor Všeobecná sestra, poté od roku 2004

Pro uchazeče Naše studijní obory

Ošetřovatel

Tříleté denní studium připravuje žáky pro práci ve zdravotnických a sociálních zařízeních. Absolvent oboru Ošetřovatel najde uplatnění na nemocničních odděleních, v lázních, domovech důchodců, LDN, v ústavech sociální péče atd.

Zdravotnické lyceum

Jedná se o 4leté maturitní studium. Absolventi jsou připraveni ke studiu všech oborů na lékařských fakultách, zdravotně sociálních fakultách, vyšších zdravotnických školách a na jiných souvisejících vysokých školách či studijních oborech.

Praktická sestra

Čtyřleté denní studium připravuje žáky pro práci ve zdravotnických zařízeních. Žáci mohou pokračovat ve specializačním studiu na vyšších odborných školách nebo na vysokých školách.

Kurzy pro veřejnost Pro veřejnost nabízíme tyto kurzy

Pečujme spolu

Pečujete o své blízké? Střední zdravotnická škola v Karviné pořádá za podpory Sociálního odboru města Karviné cyklus kurzů Pečujme spolu. Kurzy jsou určeny pro občany města Karviné …

Zdravotník zotavovacích akcí

Zdravotník zotavovacích akcí

Akreditováno MŠMT ČR Č.j.: 8884/2014-1/304 Charakteristika kurzu kurz je určen pro pedagogické i nepedagogické pracovníky a všechny zájemce o práci zdravotníka na táborech, školách v přírodě, výletech, lyžařských a turistických …

Ošetřovatel

Akreditace MZ ČR Č.j.: MZDR 1862/2019-12/ONP Charakteristika kurzu účastník kurzu získá odborné vědomosti nezbytné k vytvoření požadovaných dovedností po jeho absolvování je připraven poskytovat ošetřovatelskou péči …

Zdravověda

Chcete se více dozvědět o zdraví? Střední zdravotnická škola v Karviné pořádá za podpory Sociálního odboru města Karviné edukační projekt: ZDRAVOVĚDA PRO SENIORY A OSOBY SE ZDRAVOTNÍM OMEZENÍM …

Spolupracujeme