Střední zdravotnická
škola Karviná

odbornost a péče na prvním místě

Dlouholetá tradice,
odbornost, jistota

Škola s dlouholetou
tradicí

Novinky

Žáci 2.OS v Novém domově

V pátek 2. 12. byli žáci 2.OS v Novém domově (kde mají praxi) a dělali klientům Mikuláše. Kromě toho se jim složili na perníky a mandarinky.

Z dnešní výuky…

Z dnešní výuky tělocviku a ošetřovatelství….žáci 2.A zjišťovali, jak reaguje jejich krevní tlak na zátěž připravenou tělocvikáři….:) … jsme v kondici!

Žáci 9. třídy u nás

Dnes naši školu v rámci aktivit MAP navštívili žáci 9. třídy ZŠ u Studny. Měli možnost si vyzkoušet zdravovědu zážitkem. Děkujeme studentkám 3.A, které si pro ně nachystaly …

Tradiční stužková

Ve středu 16. listopadu se v Havířově Suché konal tradiční stužkovací ples školy. Ples se konal – taktéž tradičně – v Dělnickém domě. Více fotografií najdete ve fotogalerii …

Darování krve

V pondělí 7. 11. 2022 jsme se společně vypravili na Hematologicko-transfuzní oddělení Nemocnice Karviná-Ráj. Měli jsme jediný smělý cíl – darovat krev. A povedlo se.  Děkujeme všem žákům …

Zobrazit vše

O škole

Vítejte na SZŠ Karviná

Zdravotnické školství se rozvíjelo a měnilo v přímé souvislosti s rozvojem a změnami ve zdravotnictví. Obor Zdravotní sestra se změnil nejprve na obor Všeobecná sestra, poté od roku 2004

Pro uchazeče Naše studijní obory

Ošetřovatel

Tříleté denní studium připravuje žáky pro práci ve zdravotnických a sociálních zařízeních. Absolvent oboru Ošetřovatel najde uplatnění na nemocničních odděleních, v lázních, domovech důchodců, LDN, v ústavech sociální péče atd.

Zdravotnické lyceum

Jedná se o 4leté maturitní studium. Absolventi jsou připraveni ke studiu všech oborů na lékařských fakultách, zdravotně sociálních fakultách, vyšších zdravotnických školách a na jiných souvisejících vysokých školách či studijních oborech.

Praktická sestra

Čtyřleté denní studium připravuje žáky pro práci ve zdravotnických zařízeních. Žáci mohou pokračovat ve specializačním studiu na vyšších odborných školách nebo na vysokých školách.

Kurzy pro veřejnost Pro veřejnost nabízíme tyto kurzy

Pečujme spolu

Pečujete o své blízké? Střední zdravotnická škola v Karviné pořádá za podpory Sociálního odboru města Karviné cyklus kurzů Pečujme spolu. Kurzy jsou určeny pro občany města Karviné …

Zdravotník zotavovacích akcí

Zdravotník zotavovacích akcí

Akreditováno MŠMT ČR Č.j.: 8884/2014-1/304 Charakteristika kurzu kurz je určen pro pedagogické i nepedagogické pracovníky a všechny zájemce o práci zdravotníka na táborech, školách v přírodě, výletech, lyžařských a turistických …

Ošetřovatel

Akreditace MZ ČR Č.j.: MZDR 1862/2019-12/ONP Charakteristika kurzu účastník kurzu získá odborné vědomosti nezbytné k vytvoření požadovaných dovedností po jeho absolvování je připraven poskytovat ošetřovatelskou péči …

Zdravověda

Chcete se více dozvědět o zdraví? Střední zdravotnická škola v Karviné pořádá za podpory Sociálního odboru města Karviné edukační projekt: ZDRAVOVĚDA PRO SENIORY A OSOBY SE ZDRAVOTNÍM OMEZENÍM …

Spolupracujeme