Střední zdravotnická
škola Karviná

odbornost a péče na prvním místě

Dlouholetá tradice,
odbornost, jistota

Škola s dlouholetou
tradicí

Novinky

Výsledky přijímacího řízení oboru Ošetřovatel 2.kolo

Vážení zájemci o studiumByly zveřejněny výsledky přijímacího řízení oboru OŠETŘOVATEL 2. kolo.Přijatí uchazeči, kteří chtějí studovat na naší škole, musí odevzdat do 10-ti pracovních dnů od vyhlášení …

Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení

Zástupce statutárního orgánu školy, jejíž činnost vykonává Střední zdravotnická škola, Karviná, příspěvková organizace, vyhlašuje ve smyslu ustanovení § 60 f zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, …

Celostátní kolo soutěže v poskytování první pomoci

25. a 26. 4. proběhlo ve Lhotce u Mělníka celostátní kolo soutěže v poskytování první pomoci. SZŠ Karviná reprezentovaly žákyně  3.A. – Tereza Nárožná, Klára Kališiková, Kateřina Szyszková a Josephina Viktorová. Naše …

Celostátní kolo soutěže v poskytování první pomoci – doprovodný program

Pro účastníky soutěže v poskytování první pomoci byl rovněž připravený doprovodný program: Další fotky ze soutěže najdete ve fotogalerii zde

Výsledky přijímacího řízení

Výsledky přijímacího řízení

Vážení zájemci o studium Byly zveřejněny výsledky přijímacího řízení oboru PRAKTICKÁ SESTRA A ZDRAVOTNICKÉ LYCEUM: Přijatí uchazeči, kteří chtějí studovat na naší škole, musí odevzdat do 10-ti …

Zobrazit vše

O škole

Vítejte na SZŠ Karviná

Zdravotnické školství se rozvíjelo a měnilo v přímé souvislosti s rozvojem a změnami ve zdravotnictví. Obor Zdravotní sestra se změnil nejprve na obor Všeobecná sestra, poté od roku 2004

Pro uchazeče Naše studijní obory

Ošetřovatel

Tříleté denní studium připravuje žáky pro práci ve zdravotnických a sociálních zařízeních. Absolvent oboru Ošetřovatel najde uplatnění na nemocničních odděleních, v lázních, domovech důchodců, LDN, v ústavech sociální péče atd.

Zdravotnické lyceum

Jedná se o 4leté maturitní studium. Absolventi jsou připraveni ke studiu všech oborů na lékařských fakultách, zdravotně sociálních fakultách, vyšších zdravotnických školách a na jiných souvisejících vysokých školách či studijních oborech.

Praktická sestra

Čtyřleté denní studium připravuje žáky pro práci ve zdravotnických zařízeních. Žáci mohou pokračovat ve specializačním studiu na vyšších odborných školách nebo na vysokých školách.

Kurzy pro veřejnost Pro veřejnost nabízíme tyto kurzy

Pečujme spolu

Pečujete o své blízké? Střední zdravotnická škola v Karviné pořádá za podpory Sociálního odboru města Karviné cyklus kurzů Pečujme spolu. Kurzy jsou určeny pro občany města Karviné …

Zdravotník zotavovacích akcí

Zdravotník zotavovacích akcí

Akreditováno MŠMT ČR Č.j.: 8884/2014-1/304 Charakteristika kurzu Termín Podzim, jaro Výuka 2x týdně v odpoledních hodinách Rozsah 22 hodin teoretického + 20 hodin praktického vyučování Vstupní …

Ošetřovatel

Akreditace MZ ČR Č.j.: MZDR 1862/2019-12/ONP Charakteristika kurzu účastník kurzu získá odborné vědomosti nezbytné k vytvoření požadovaných dovedností po jeho absolvování je připraven poskytovat ošetřovatelskou péči …

Zdravověda

Chcete se více dozvědět o zdraví? Střední zdravotnická škola v Karviné pořádá za podpory Sociálního odboru města Karviné edukační projekt: ZDRAVOVĚDA PRO SENIORY A OSOBY SE ZDRAVOTNÍM OMEZENÍM …

Spolupracujeme