Střední zdravotnická
škola Karviná

odbornost a péče na prvním místě

Dlouholetá tradice,
odbornost, jistota

Škola s dlouholetou
tradicí

Novinky

Aktuální informace pro maturanty

K písemné maturitní zkoušce si přineste s sebou Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (ke stažení zde). Toto prohlášení přinesete i k obhajobám maturitních prací (4. ZL) …

Informace o konání maturitních a příjímacích zkoušek 2019/2020

Bližší informace o konání maturitních a přijímacích zkoušek v tomto školním roce naleznete zde

Informace ke konzultacím od 11. května

Milí žáci, konečně je tady chvíle, kdy se můžete částečně vrátit do školy a začít se připravovat na maturitní zkoušku. Rozpisy jednotlivých konzultací budete mít na …

Postup při hodnocení výsledků vzdělávání žáků školy za druhé pololetí školního roku 2019/2020

MŠMT vydalo vyhlášku 211/2020 Sb. o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020.  Podrobnější informace najdete v přiloženém souboru.

Sdělení ředitele školy SZŠ

Sdělení ředitele školy SZŠ

Vážení a milí žáci, Nacházíme se momentálně ve složité situaci, která nedovoluje prezenční výuku a tím se mnoho věcí týkajících se vzdělávání značně komplikuje. Stanovisko naší vlády …

Zobrazit vše

O škole

Vítejte na SZŠ Karviná

Zdravotnické školství se rozvíjelo a měnilo v přímé souvislosti s rozvojem a změnami ve zdravotnictví. Obor Zdravotní sestra se změnil nejprve na obor Všeobecná sestra, poté od roku 2004

Pro uchazeče Naše studijní obory

Ošetřovatel

Tříleté denní studium připravuje žáky pro práci ve zdravotnických a sociálních zařízeních. Absolvent oboru Ošetřovatel najde uplatnění na nemocničních odděleních, v lázních, domovech důchodců, LDN, v ústavech sociální péče atd.

Zdravotnické lyceum

Jedná se o 4leté maturitní studium. Absolventi jsou připraveni ke studiu všech oborů na lékařských fakultách, zdravotně sociálních fakultách, vyšších zdravotnických školách a na jiných souvisejících vysokých školách či studijních oborech.

Praktická sestra

Čtyřleté denní studium připravuje žáky pro práci ve zdravotnických zařízeních. Žáci mohou pokračovat ve specializačním studiu na vyšších odborných školách nebo na vysokých školách.

Kurzy pro veřejnost Pro veřejnost nabízíme tyto kurzy

Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky

Akreditováno MŠMT ČR Č.j.: 13402/2014-1/402pro děti do zahájení povinné školní docházky Charakteristika kurzu obsahuje základy dětské pedagogiky, psychologie a zdravovědy absolvent kurzu získá kvalifikaci pro výkon …

Pečujme spolu

Pečujete o své blízké? Střední zdravotnická škola v Karviné pořádá za podpory Sociálního odboru města Karviné cyklus kurzů Pečujme spolu. Kurzy jsou určeny pro občany města Karviné …

Zdravotník zotavovacích akcí

Zdravotník zotavovacích akcí

Akreditováno MŠMT ČR Č.j.: 8884/2014-1/304 Charakteristika kurzu kurz je určen pro pedagogické i nepedagogické pracovníky a všechny zájemce o práci zdravotníka na táborech, školách v přírodě, výletech, lyžařských a turistických …

Ošetřovatel

Akreditace MZ ČR Č.j.: MZDR 1862/2019-12/ONP Charakteristika kurzu účastník kurzu získá odborné vědomosti nezbytné k vytvoření požadovaných dovedností po jeho absolvování je připraven poskytovat ošetřovatelskou péči …

Spolupracujeme