Střední zdravotnická
škola Karviná

odbornost a péče na prvním místě

Dlouholetá tradice,
odbornost, jistota

Škola s dlouholetou
tradicí

Novinky

Otevíráme kurz Ošetřovatel

Charakteristika kurzuÚčastník získá odborné vědomosti nezbytné k vytvoření požadovaných dovedností. Po jeho absolvování je připraven poskytovat ošetřovatelskou péči pod odborným dozorem. Kurz zahrnuje teoretickou i praktickou výuku, nácvik …

SZŠ Karviná připravila na náměstí program pro veřejnost “Prevencí k trvalému zdraví”

Naše škola připravila na Masarykově náměstí pro školáky i širokou veřejnost velkou akci nazvanou Prevencí k trvalému zdraví. Lidem se osobně věnovali studentky a studenti školy. Veškeré úkony …

Karvinská zdravka slaví 70 let!

Vážení absolventi, bývalí kolegové, spolupracovníci Střední zdravotnické školy v Karviné, blíží se 70. výročí založení naší školy. U této příležitosti bychom chtěli požádat Vás, absolventy, bývalé kolegy a spolupracovníky …

Kurz Zdravotník zotavovacích akcí

V období od 3.6. do 24.6. proběhl rekvalifikační kurz pro pracovní činnost Zdravotník zotavovacích akcí. Kurzu se zúčastnilo 10 trenérů Fotbalové akademie FC Baník Ostrava, 2 vychovatelky z DD …

Výsledky přijímacího řízení

Výsledky 2. kola přijímacího řízení a přijatí žáci v 2. kole přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022 pro: Obor Zdravotnické lyceum 78-42-M/04 najdete v menu Přijímací řízení – Výsledky přijímacího řízení. Zde najdete …

Zobrazit vše

O škole

Vítejte na SZŠ Karviná

Zdravotnické školství se rozvíjelo a měnilo v přímé souvislosti s rozvojem a změnami ve zdravotnictví. Obor Zdravotní sestra se změnil nejprve na obor Všeobecná sestra, poté od roku 2004

Pro uchazeče Naše studijní obory

Ošetřovatel

Tříleté denní studium připravuje žáky pro práci ve zdravotnických a sociálních zařízeních. Absolvent oboru Ošetřovatel najde uplatnění na nemocničních odděleních, v lázních, domovech důchodců, LDN, v ústavech sociální péče atd.

Zdravotnické lyceum

Jedná se o 4leté maturitní studium. Absolventi jsou připraveni ke studiu všech oborů na lékařských fakultách, zdravotně sociálních fakultách, vyšších zdravotnických školách a na jiných souvisejících vysokých školách či studijních oborech.

Praktická sestra

Čtyřleté denní studium připravuje žáky pro práci ve zdravotnických zařízeních. Žáci mohou pokračovat ve specializačním studiu na vyšších odborných školách nebo na vysokých školách.

Kurzy pro veřejnost Pro veřejnost nabízíme tyto kurzy

Pečujme spolu

Pečujete o své blízké? Střední zdravotnická škola v Karviné pořádá za podpory Sociálního odboru města Karviné cyklus kurzů Pečujme spolu. Kurzy jsou určeny pro občany města Karviné …

Zdravotník zotavovacích akcí

Zdravotník zotavovacích akcí

Akreditováno MŠMT ČR Č.j.: 8884/2014-1/304 Charakteristika kurzu kurz je určen pro pedagogické i nepedagogické pracovníky a všechny zájemce o práci zdravotníka na táborech, školách v přírodě, výletech, lyžařských a turistických …

Ošetřovatel

Akreditace MZ ČR Č.j.: MZDR 1862/2019-12/ONP Charakteristika kurzu účastník kurzu získá odborné vědomosti nezbytné k vytvoření požadovaných dovedností po jeho absolvování je připraven poskytovat ošetřovatelskou péči …

Zdravověda

Chcete se více dozvědět o zdraví? Střední zdravotnická škola v Karviné pořádá za podpory Sociálního odboru města Karviné edukační projekt: ZDRAVOVĚDA PRO SENIORY A OSOBY SE ZDRAVOTNÍM OMEZENÍM …

Spolupracujeme