Střední zdravotnická
škola Karviná

odbornost a péče na prvním místě

Dlouholetá tradice,
odbornost, jistota

Škola s dlouholetou
tradicí

Novinky

Den otevřených dveří

V úterý 28. listopadu proběhl na naší škole první letošní Den otevřených dveří. Více fotografií najdete v naší fotogalerii zde. Příští DOD bude 13. ledna 2024. Nevyhovuje Vám …

Velký úspěch na Mezinárodním ekologickém studentském sympoziu

Sympozium  se konalo pod záštitou hejtmana Moravskoslezského kraje, Zemědělského svazu České republiky, Města Český Těšín, s garancí Klubu ekologické výchovy Praha, za odborné podpory Agronomické fakulty …

Vážení rodiče, milí žáci,

vzhledem ke skutečnosti, že v pondělí 27. 11. 2023 se převážná většina nepedagogických i pedagogických zaměstnanců naší školy připojí k výstražné stávce, bude po celý tento den škola (včetně školní …

Projektový den ve spolupráci s Cizineckou policií ČR

Dnešní den byl v naší škole jako na natáčení akčního filmu. „Smyslem projektového dne ve spolupráci s Cizineckou policií České republiky bylo v rámci bezpečnosti a prevence poučit žáky …

Třídní schůzky

Vážení rodiče,srdečně Vás zveme na třídní schůzky/ konzultační hodiny, které se uskuteční dne 20. listopadu 2023 v 16.15 v kmenových učebnách dané třídy.Těšíme se na Vás.Mgr. Jana Brychředitelka školy

Zobrazit vše

O škole

Vítejte na SZŠ Karviná

Zdravotnické školství se rozvíjelo a měnilo v přímé souvislosti s rozvojem a změnami ve zdravotnictví. Obor Zdravotní sestra se změnil nejprve na obor Všeobecná sestra, poté od roku 2004

Pro uchazeče Naše studijní obory

Ošetřovatel

Tříleté denní studium připravuje žáky pro práci ve zdravotnických a sociálních zařízeních. Absolvent oboru Ošetřovatel najde uplatnění na nemocničních odděleních, v lázních, domovech důchodců, LDN, v ústavech sociální péče atd.

Zdravotnické lyceum

Jedná se o 4leté maturitní studium. Absolventi jsou připraveni ke studiu všech oborů na lékařských fakultách, zdravotně sociálních fakultách, vyšších zdravotnických školách a na jiných souvisejících vysokých školách či studijních oborech.

Praktická sestra

Čtyřleté denní studium připravuje žáky pro práci ve zdravotnických zařízeních. Žáci mohou pokračovat ve specializačním studiu na vyšších odborných školách nebo na vysokých školách.

Kurzy pro veřejnost Pro veřejnost nabízíme tyto kurzy

Ošetřovatel

Akreditace č.j.: MZDR 7030/2023-6/ONP Charakteristika kurzu Termín Podzim Výuka 3x týdně Vstupní požadavky Dovršení věku 18 let, zdravotní způsobilost a minimálně ukončené tříleté střední vzdělání Rozsah …

Sanitář

Akreditace  MZDR 6850/2023-8/ONP  Uplatnění – Absolvent kurzu může pracovat v různých typech zdravotnických a sociálních zařízeních. Termín zahájení – 20. listopadu 2023 Výuka – 3x týdně, úterý, čtvrtek …

Zdravotník zotavovacích akcí

Zdravotník zotavovacích akcí

Charakteristika kurzu Termín Podzim, jaro Výuka 2x týdně v odpoledních hodinách Rozsah 22 hodin teoretického + 20 hodin praktického vyučování Vstupní požadavky Dosažení 18 let věku, …

Pečujme spolu

Pečujete o své blízké? Střední zdravotnická škola v Karviné pořádá za podpory Sociálního odboru města Karviné cyklus kurzů Pečujme spolu. Kurzy jsou určeny pro občany města Karviné …

Zážitkové školení v poskytování první pomoci pro zaměstnance

Kontakt www.sszdra-karvina.czTel.: 596 311 774, email: kotyzova@sszdra-karvina.cz,SZŠ Karviná, Borovského 2315/1, 734 01 Karviná

Zdravotník zotavovacích akcí

Kurz v poskytování první pomoci pro laickou veřejnost

Kontakt www.sszdra-karvina.czTel.: 596 311 774, email: kotyzova@sszdra-karvina.cz,SZŠ Karviná, Borovského 2315/1, 734 01 Karviná

Spolupracujeme