Střední zdravotnická
škola Karviná

odbornost a péče na prvním místě

Dlouholetá tradice,
odbornost, jistota

Škola s dlouholetou
tradicí

Novinky

Volné pracovní místo

SZŠ Karviná, p.o. hledá vhodného kandidáta na pracovní pozici  učitel/ka odborných předmětů. Naše požadavky:  všeobecná sestra s vysokoškolským vzděláním studium pedagogiky výhodou bezúhonnost zdravotní způsobilost Nástup: …

70. VÝROČÍ ZALOŽENÍ ŠKOLY

Dne 24. června proběhla ve škole oslava 70. výročí založení školy.

Setkávárna zpět v akci

Setkávárna zpět v akci

Po covidové pauze jsme se v letošním školním roce opět vrátili “na svá místa” do nemocnice, abychom si u kávy či čaje povídali s klienty. Velký dík patří studentům …

70. výročí založení školy

Střední zdravotnická škola v Karviné zve všechny absolventy, bývalé zaměstnance a širokou veřejnost k účasti na oslavě 70. výročí založení naší školy. Akce se bude konat 24. června na školním …

Závěrečné zkoušky rekvalifikačního kurzu Zdravotník zotavovacích akcí

Kurz probíhal v období od 17. května do 9. června 2022. Všichni účastníci složili zkoušky úspěšně a získali tak osvědčení pro výkon zdravotníka.

Zobrazit vše

O škole

Vítejte na SZŠ Karviná

Zdravotnické školství se rozvíjelo a měnilo v přímé souvislosti s rozvojem a změnami ve zdravotnictví. Obor Zdravotní sestra se změnil nejprve na obor Všeobecná sestra, poté od roku 2004

Pro uchazeče Naše studijní obory

Ošetřovatel

Tříleté denní studium připravuje žáky pro práci ve zdravotnických a sociálních zařízeních. Absolvent oboru Ošetřovatel najde uplatnění na nemocničních odděleních, v lázních, domovech důchodců, LDN, v ústavech sociální péče atd.

Zdravotnické lyceum

Jedná se o 4leté maturitní studium. Absolventi jsou připraveni ke studiu všech oborů na lékařských fakultách, zdravotně sociálních fakultách, vyšších zdravotnických školách a na jiných souvisejících vysokých školách či studijních oborech.

Praktická sestra

Čtyřleté denní studium připravuje žáky pro práci ve zdravotnických zařízeních. Žáci mohou pokračovat ve specializačním studiu na vyšších odborných školách nebo na vysokých školách.

Kurzy pro veřejnost Pro veřejnost nabízíme tyto kurzy

Pečujme spolu

Pečujete o své blízké? Střední zdravotnická škola v Karviné pořádá za podpory Sociálního odboru města Karviné cyklus kurzů Pečujme spolu. Kurzy jsou určeny pro občany města Karviné …

Zdravotník zotavovacích akcí

Zdravotník zotavovacích akcí

Akreditováno MŠMT ČR Č.j.: 8884/2014-1/304 Charakteristika kurzu kurz je určen pro pedagogické i nepedagogické pracovníky a všechny zájemce o práci zdravotníka na táborech, školách v přírodě, výletech, lyžařských a turistických …

Ošetřovatel

Akreditace MZ ČR Č.j.: MZDR 1862/2019-12/ONP Charakteristika kurzu účastník kurzu získá odborné vědomosti nezbytné k vytvoření požadovaných dovedností po jeho absolvování je připraven poskytovat ošetřovatelskou péči …

Zdravověda

Chcete se více dozvědět o zdraví? Střední zdravotnická škola v Karviné pořádá za podpory Sociálního odboru města Karviné edukační projekt: ZDRAVOVĚDA PRO SENIORY A OSOBY SE ZDRAVOTNÍM OMEZENÍM …

Spolupracujeme