Střední zdravotnická
škola Karviná

odbornost a péče na prvním místě

Dlouholetá tradice,
odbornost, jistota

Škola s dlouholetou
tradicí

Novinky

Výzva k podání cenové nabídky na veřejnou zakázku

Výzva k podání cenové nabídky na veřejnou zakázku s názvem „Výkon technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP u stavební akce Rekonstrukce elektroinstalace tělocvičny“. Požadované dokumenty najdete v příloze:

Badatelský den

Vyučující přírodovědných předmětů se rozhodli zatraktivnit výuku těchto předmětů a pro žáky oboru zdravotnické lyceum připravili badatelský den.  Badatelský den se konal na lokalitě Karvinské moře …

Přípravná schůzka

Pro všechny nově přijaté žáky a jejich rodiče uskutečníme v úterý 18. června 2024 v 16.00 hodin přípravnou schůzku. Dopisy s bližšími informacemi byly dnes všem odeslány poštou. Pokud dopis …

Akce Prázdniny bez úrazu

Akce Prázdniny bez úrazu – dva dny, dva týmy žáků ze SZŠ, kteří si pro návštěvníky připravili teoretické informace a praktické ukázky z resuscitace dospělého i dítěte, stavění …

Poděkování

Děkujeme našim žákům, kteří se 15. května zúčastnili květinkového dne a z 1000 kytek prodali 850. 

Zobrazit vše

O škole

Vítejte na SZŠ Karviná

Zdravotnické školství se rozvíjelo a měnilo v přímé souvislosti s rozvojem a změnami ve zdravotnictví. Obor Zdravotní sestra se změnil nejprve na obor Všeobecná sestra, poté od roku 2004

Pro uchazeče Naše studijní obory

Ošetřovatel

Tříleté denní studium připravuje žáky pro práci ve zdravotnických a sociálních zařízeních. Absolvent oboru Ošetřovatel najde uplatnění na nemocničních odděleních, v lázních, domovech důchodců, LDN, v ústavech sociální péče atd.

Zdravotnické lyceum

Jedná se o 4leté maturitní studium. Absolventi jsou připraveni ke studiu všech oborů na lékařských fakultách, zdravotně sociálních fakultách, vyšších zdravotnických školách a na jiných souvisejících vysokých školách či studijních oborech.

Praktická sestra

Čtyřleté denní studium připravuje žáky pro práci ve zdravotnických zařízeních. Žáci mohou pokračovat ve specializačním studiu na vyšších odborných školách nebo na vysokých školách.

Kurzy pro veřejnost Pro veřejnost nabízíme tyto kurzy

Ošetřovatel

Akreditace č.j.: MZDR 7030/2023-6/ONP Charakteristika kurzu Termín Bude upřesněno později Výuka 3x týdně Vstupní požadavky Dovršení věku 18 let, zdravotní způsobilost a minimálně ukončené tříleté střední …

Sanitář

Akreditace  MZDR 6850/2023-8/ONP Uplatnění – Absolvent kurzu může pracovat v různých typech zdravotnických a sociálních zařízeních. Termín zahájení – otevíráme v první polovině září 2024 Výuka – 3x …

Zdravotník zotavovacích akcí

Zdravotník zotavovacích akcí

Charakteristika kurzu Termín Podzim, jaro Výuka 2x týdně v odpoledních hodinách Rozsah 22 hodin teoretického + 20 hodin praktického vyučování Vstupní požadavky Dosažení 18 let věku, …

Pečujme spolu

Pečujete o své blízké? Střední zdravotnická škola v Karviné pořádá za podpory Sociálního odboru města Karviné cyklus kurzů Pečujme spolu. Kurzy jsou určeny pro občany města Karviné …

Zážitkové školení v poskytování první pomoci pro zaměstnance

Kontakt www.sszdra-karvina.czTel.: 596 311 774, email: kotyzova@sszdra-karvina.cz,SZŠ Karviná, Borovského 2315/1, 734 01 Karviná

Zdravotník zotavovacích akcí

Kurz v poskytování první pomoci pro laickou veřejnost

Kontakt www.sszdra-karvina.czTel.: 596 311 774, email: kotyzova@sszdra-karvina.cz,SZŠ Karviná, Borovského 2315/1, 734 01 Karviná

Spolupracujeme

Best Wordpress Popup Plugin