Střední zdravotnická
škola Karviná

odbornost a péče na prvním místě

Dlouholetá tradice,
odbornost, jistota

Škola s dlouholetou
tradicí

Novinky

Přijímací řízení

Přijímací řízení pro přijetí do 1. ročníku středního vzdělávání s maturitní zkouškou ve školním roce 2019/2020 v oboru Praktická sestra a Zdravotnické lyceum se bude konat 14. a 15. dubna 2020. Podrobnější …

Rekvalifikační kurz Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky

Střední zdravotnická škola Karviná ukončila rekvalifikační kurz Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky. Všechny chůvy zdárně složily zkoušku Národní soustavy kvalifikací. Zkouška byla …

Lyžařský kurz Velké Karlovice I.

Lyžařský kurz prvních ročníků je u konce. Absolventi lyžařského kurzu se vyskytují v několika variantách: lyžaři (prkýnka-klasika), snowboardisti (žehlící prkno-frajeři), běžkaři (útěkáři). Dali nám zabrat, nutili nás …

Školní kolo psychologické olympiády

Ve čtvrtek 30. ledna 2020 proběhlo školní kolo psychologické olympiády, kterou na naší škole pořádáme již od roku 2005. Letos se naši žáci 3. ročníků zamýšleli na …

Závěrečná zkouška z profesní kvalifikace

Závěrečná zkouška z profesní kvalifikace

Na Střední zdravotnické škole v Karviné bude probíhat závěrečná zkouška z profesní kvalifikace “Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky”. Kontakt: babiankova@sszdra-karvina.cz

Zobrazit vše

O škole

Vítejte na SZŠ Karviná

Zdravotnické školství se rozvíjelo a měnilo v přímé souvislosti s rozvojem a změnami ve zdravotnictví. Obor Zdravotní sestra se změnil nejprve na obor Všeobecná sestra, poté od roku 2004

Pro uchazeče Naše studijní obory

Ošetřovatel

Tříleté denní studium připravuje žáky pro práci ve zdravotnických a sociálních zařízeních. Absolvent oboru Ošetřovatel najde uplatnění na nemocničních odděleních, v lázních, domovech důchodců, LDN, v ústavech sociální péče atd.

Zdravotnické lyceum

Jedná se o 4leté maturitní studium. Absolventi jsou připraveni ke studiu všech oborů na lékařských fakultách, zdravotně sociálních fakultách, vyšších zdravotnických školách a na jiných souvisejících vysokých školách či studijních oborech.

Praktická sestra

Čtyřleté denní studium připravuje žáky pro práci ve zdravotnických zařízeních. Žáci mohou pokračovat ve specializačním studiu na vyšších odborných školách nebo na vysokých školách.

Kurzy pro veřejnost Pro veřejnost nabízíme tyto kurzy

Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky

Akreditováno MŠMT ČR Č.j.: 13402/2014-1/402pro děti do zahájení povinné školní docházky Charakteristika kurzu obsahuje základy dětské pedagogiky, psychologie a zdravovědy absolvent kurzu získá kvalifikaci pro výkon …

Pečujme spolu

Pečujete o své blízké? Střední zdravotnická škola v Karviné pořádá za podpory Sociálního odboru města Karviné cyklus kurzů Pečujme spolu. Kurzy jsou určeny pro občany města Karviné …

Zdravotník zotavovacích akcí

Zdravotník zotavovacích akcí

Akreditováno MŠMT ČR Č.j.: 8884/2014-1/304 Charakteristika kurzu kurz je určen pro pedagogické i nepedagogické pracovníky a všechny zájemce o práci zdravotníka na táborech, školách v přírodě, výletech, lyžařských a turistických …

Ošetřovatel

Akreditace MZ ČR Č.j.: MZDR 1862/2019-12/ONP Charakteristika kurzu účastník kurzu získá odborné vědomosti nezbytné k vytvoření požadovaných dovedností po jeho absolvování je připraven poskytovat ošetřovatelskou péči …

Spolupracujeme