Střední zdravotnická
škola Karviná

odbornost a péče na prvním místě

Dlouholetá tradice,
odbornost, jistota

Škola s dlouholetou
tradicí

Novinky

Psychologická olympiáda

Již od školního roku 2005/2006 probíhá pod organizací celostátní předmětové komisepsychologie při zdravotnických školách tradiční Psychologická olympiáda. V letošním školnímroce je soutěžním tématem „Tajemství komunikace“.Cílem této soutěže …

Bažantka

V pátek 29. září se bude v tělocvičně školy konat tradiční vítání žáků prvních ročníků – Bažantka.

Pronájem tělocvičny

Škola nabízí pravidelný pronájem tělocvičny ke sportovním účelům. Pronájem se týká dnů od pondělí do pátku (kromě prázdnin a svátků) v době od 16.00 do 20.30 hod.Cena …

Vítání občánků

Naše žákyně z 2.A se poprvé účastnily vítání nových karvinských občánků.

Projektový den

Fotky z dnešního projektového dne v ZŠ Školní v Orlové. Naši žáci se zúčastnili projektového dne a připravili si celkem 5 stanovišť s tématikou první pomoci. Další fotografie z akce najdete …

Zobrazit vše

O škole

Vítejte na SZŠ Karviná

Zdravotnické školství se rozvíjelo a měnilo v přímé souvislosti s rozvojem a změnami ve zdravotnictví. Obor Zdravotní sestra se změnil nejprve na obor Všeobecná sestra, poté od roku 2004

Pro uchazeče Naše studijní obory

Ošetřovatel

Tříleté denní studium připravuje žáky pro práci ve zdravotnických a sociálních zařízeních. Absolvent oboru Ošetřovatel najde uplatnění na nemocničních odděleních, v lázních, domovech důchodců, LDN, v ústavech sociální péče atd.

Zdravotnické lyceum

Jedná se o 4leté maturitní studium. Absolventi jsou připraveni ke studiu všech oborů na lékařských fakultách, zdravotně sociálních fakultách, vyšších zdravotnických školách a na jiných souvisejících vysokých školách či studijních oborech.

Praktická sestra

Čtyřleté denní studium připravuje žáky pro práci ve zdravotnických zařízeních. Žáci mohou pokračovat ve specializačním studiu na vyšších odborných školách nebo na vysokých školách.

Kurzy pro veřejnost Pro veřejnost nabízíme tyto kurzy

Ošetřovatel

Akreditace č.j.: MZDR 7030/2023-6/ONP Charakteristika kurzu Termín Podzim Výuka 3x týdně Vstupní požadavky Dovršení věku 18 let, zdravotní způsobilost a minimálně ukončené tříleté střední vzdělání Rozsah …

Sanitář

Akreditace  MZDR 6850/2023-8/ONP  Uplatnění – Absolvent kurzu může pracovat v různých typech zdravotnických a sociálních zařízeních. Termín zahájení – 20. listopadu 2023 Výuka – 3x týdně, úterý, čtvrtek …

Zdravotník zotavovacích akcí

Zdravotník zotavovacích akcí

Charakteristika kurzu Termín Podzim, jaro Výuka 2x týdně v odpoledních hodinách Rozsah 22 hodin teoretického + 20 hodin praktického vyučování Vstupní požadavky Dosažení 18 let věku, …

Pečujme spolu

Pečujete o své blízké? Střední zdravotnická škola v Karviné pořádá za podpory Sociálního odboru města Karviné cyklus kurzů Pečujme spolu. Kurzy jsou určeny pro občany města Karviné …

Zážitkové školení v poskytování první pomoci pro zaměstnance

Kontakt www.sszdra-karvina.czTel.: 596 311 774, email: kotyzova@sszdra-karvina.cz,SZŠ Karviná, Borovského 2315/1, 734 01 Karviná

Zdravotník zotavovacích akcí

Kurz v poskytování první pomoci pro laickou veřejnost

Kontakt www.sszdra-karvina.czTel.: 596 311 774, email: kotyzova@sszdra-karvina.cz,SZŠ Karviná, Borovského 2315/1, 734 01 Karviná

Spolupracujeme