Vyučující přírodovědných předmětů se rozhodli zatraktivnit výuku těchto předmětů a pro žáky oboru zdravotnické lyceum připravili badatelský den. 

Badatelský den se konal na lokalitě Karvinské moře a účastnila se třída 1.ZL a 2.ZL. Žáci zde plnili úkoly z botaniky, zoologie, fyziky a chemie. 

Například určovali zástupce živočichů na lokalitě, byla provedena determinace rostlin, testoval se Archimédův zákon a určovalo se množství fosforečnanů a dusičnanů ve vodě. 

Více fotografií ve Fotogalerii zde