Výzva k podání cenové nabídky na veřejnou zakázku s názvem „Výkon technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP u stavební akce Rekonstrukce elektroinstalace tělocvičny“.

Požadované dokumenty najdete v příloze: