Ve školním roce 2024/2025 otevíráme jednu třídu, tj. maximálně 30 žáků – denní studium

Jednotná přijímací zkouška, jež se koná formou písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace ve dvou termínech, je stanovena v řádném termínu na dny:

1. termín: 12. 4. 2024

2. termín: 15. 4. 2024

a v náhradním termínu je stanovena na dny:

1. termín: 29. 4. 2024

2. termín: 30. 4. 2024

Pro přijetí ke studiu bude rozhodovat:

  • Výsledek písemných přijímacích zkoušek
  • Uchazeč získá body za prospěch, stanovené z aritmetického průměru vypočítaného ze známek na vysvědčení za 1. a  2. pololetí předposledního ročníku a 1. pololetí posledního ročníku základní školy, ve kterém uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku, zaokrouhleného na 2 desetinná místa.
  • Účast v soutěžích a jiných aktivitách (souvisejících s našimi obory) na ZŠ,
  • Cizinci mohou požádat o prominutí zkoušky z cizího jazyka (nutno doložit k přihlášce).
  • Zkouška z českého jazyka může být nahrazena rozhovorem viz. Kritéria pro přijetí.
Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2024/2025 - obor Zdravotnické lyceum
kriteria-prijimaciho-rizeni-obor-zdravotnicke-lyceum_2024-2025-1.docx | 50,10 KB
Přihláška ke studiu
prihlaska_2023-2024_edit.xlsx | 26,37 KB
Hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání
hodnoceni-na-vysvedcenich_edit.xlsx | 20,38 KB
Žádost pro uchazeče s dočasnou ochranou
zadost-pro-uchazece-s-docasnou-ochranou_edit.xlsx | 20,10 KB
Leták - brožura
letak_brozura.pdf | 7,48 MB