Otevíráme jednu třídu, t. j. maximálně 30 žáků – 1 třída – denní studium

Přijímací řízení pro přijetí do 1. ročníku středního vzdělávání s maturitní zkouškou ve školním roce 2020/2021.

Praktický průvodce přijímacím řízením
pruvodce_prijimacim_rizenim.pdf | 270 KB

Jednotná přijímací zkouška, jež se koná formou písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace ve dvou termínech, je stanovena v řádném termínu na dny: 

  • 1. termín: 14. dubna 2020
  • 2. termín: 15. dubna 2020

Pro přijetí ke studiu bude rozhodovat:

  • výsledek písemných přijímacích zkoušek,
  • prospěch žáka na ZŠ ze známek na vysvědčení z 1. a 2. pololetí předposledního ročníku a 1. pololetí posledního ročníku základní školy, ve kterém uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku,
  • účast v soutěžích a jiných aktivitách (souvisejících s našimi obory) na ZŠ,
  • Uchazeči s přiznanými podpůrnými opatřeními doloží k přihlášce doporučení poradenského zařízení.
  • Cizinci mohou požádat o prominutí zkoušky z cizího jazyka (nutno doložit k přihlášce).
  • Zkouška z českého jazyka může být nahrazena pohovorem viz. Kritéria pro přijetí.

Přihlášku doručte do školy nejpozději dne 1. 3. 2020.

Jednotná přijímací zkouška v náhradním termínu je stanovena na dny:

  • 1. termín: 13. května 2020
  • 2. termín: 14. května 2020
Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021
kriteria_prijimaciho_rizeni_zl.pdf | 380 KB