Co je Studentská rada?

Studentská rada je samostatným orgánem studentů. Zajišťuje komunikaci mezi studenty a vedením školy. Tvoří ji vždy 2 členové každé kmenové třídy, předseda a místopředseda, který vede schůzi v době předsedovy nepřítomnosti. Všichni členové rady jsou rovnocenní a během jednání mohou nezávisle projevit svůj názor, návrh či myšlenku.

Studentská rada se schází pravidelně co 3 měsíce nebo je výjimečně svolána ředitelem školy. Předseda má za úkol vyslechnout žádosti a projednat stížnosti studentů. Tyto návrhy následně tlumočit vedení školy. Z jednání studentské rady pořizuje zapisovatel záznam, který po zpracování odevzdává v elektronické podobě řediteli školy.

Stanovy studentské rady

Členy studentské rady jsou zvoleni zástupci žáků všech vzdělávacích oborů.

Předsedou je zvolena Nela Mikuloková (3.ZL)., místopředseda – Sára Opálková – 3.ZL s účinností do 21. 9. 2023

studentská rada je poradní orgán žáků školy, který byl založen v souladu s ustanovením školského zákona

existence a činnost studentské rady je podporována vedením školy.

Cíle studentské rady:

  • Přispívat ke zlepšení vzájemných vztahů žáků a učitelů
  • Se svolením školy připravovat a organizovat kulturní, sportovní, společenské a vzdělávací akce na půdě školy i mimo ni
  • Spolupodílet se na propagaci školy a podporovat prospěšné činnosti školy
  • Zprostředkovávat výměnu informací mezi žáky a zaměstnanci školy
  • Přispívat k předcházení negativních jevů ve škole
  • Řešit připomínky a návrhy žáků v zájmu lepšího chodu školy

Za studentskou radu, koordinátor Mgr. Hana Haroková