Střední zdravotnická škola, Karviná, příspěvková organizace, se sídlem Borovského 2315/1, 734 01 Karviná-Mizerov, IČO: 00844985 jako správce osobních údajů (dále jen „správce“) v souladu s ustanovením čl. 13 a následujících Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 a ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „obecné nařízení o ochraně osobních údajů“), informuje o základních zásadách a principech na základě kterých zpracovává osobní údaje.

Osobní údaje správce zpracovává pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpravování.

Pokud správce zpracovává Vaše osobní údaje, máte právo:

  • požadovat od správce informaci o zpracování Vašich osobních údajů,
  • požadovat umožnění přístupu k Vašim osobním údajům zpracovávaných správcem,
  • požadovat opravu nepřesných osobních údajů (pokud se domníváte, že Vaše osobní údaje zpracovávané správcem jsou nepřesné),
  • požadovat vymazání Vašich osobních údajů zpracovávaných správcem, popřípadě požadovat omezení jejich zpracování v souladu s příslušným právním základem pro zpracování osobních údajů,
  • vznést námitku proti zpracování osobních údajů správcem,
  • požadovat přenositelnost osobních údajů, které jste poskytl (poskytla) správci, podat stížnost dozorovému orgánu,
  • podat stížnost dozorovému orgánu.

Pokud je zpracování Vašich osobních údajů podmíněno Vaším předchozím souhlasem se zpracováním, máte právo souhlas odvolat. Tím však není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

Svá práva vůči Střední zdravotnické škole, Karviná, uplatňujte cestou pověřence pro ochranu osobních údajů.

Výkon funkce pověřence pro ochranu osobních údajů provádí společnost Jobman, s.r.o.
se sídlem Livornská 449, 109 00 Praha
IČ: 27177726
doručovací/komunikační adresa: Sedmidomky 456/2, 101 00 Praha
email: dpo@dpohotline.cz
telefon: + 420 910 120 377
datová schránka: tkyd8fz


Soubory ke stažení

Informační memorandum - žáci - zákonní zástupci - COVID - CZ - 210829
informacni-memorandum-zaci-zakonni-zastupci-covid-cz-210829.pdf | 585,10 KB
Informační memorandum - zaměstnanci - COVID - CZ - 210829
informacni-memorandum-zamestnanci-covid-cz-210829.pdf | 585,26 KB
Informační memorandum - uchazeči o střední vzdělávání - COVID - CZ - 210804
informacni-memorandum_uchazeci-o-stredni-vzdelavani-covid-cz-210804.pdf | 583,78 KB