• Vstup na školní systém Bakaláři zde
  • Kontakty na jednotlivé pedagogy zde
  • Aktuální rozvrhy hodin tříd, pedagogů a učeben zde
  • Termíny třídních schůzek budoucích žáků 1. ročníků zde
  • Termíny třídních schůzek:
    • bude upřesněno později

Dokumenty ke stažení

Žádost o uvolnění z výuky
zadost_uvolneni_z_vyuky.doc | 46 KB
Žádost o přestup
zadost_prestup.doc | 45 KB
Žádost o přerušení studia
zadost_preruseni_studia.doc | 50 KB
Žádost o opakování ročníku
zadost_opakovani_roc.doc | 44 KB
Lékařský posudek
lekarsky_posudek.pdf | 147 KB
Žádost o duplikát
zadost_duplikat.doc | 44 KB
Žádost o individuální studijní program
zadost_indiv_stud_program.doc | 46 KB
Žádost o uvolnění z Tělesné výchovy
zadost_o_uvol_z_tv.doc | 47 KB
Přihláška ke kurzům
prihlaska_kurzy.doc | 213 KB
Žádost o přijetí do vyššího ročníku
zadost_o_prijeti_do_vys_roc.doc | 45 KB