Výzva k podání cenové nabídky na veřejnou zakázku

Výzva k podání cenové nabídky na veřejnou zakázku s názvem „Výkon technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP u stavební akce Rekonstrukce elektroinstalace tělocvičny“. Požadované dokumenty najdete v příloze:

Badatelský den

Vyučující přírodovědných předmětů se rozhodli zatraktivnit výuku těchto předmětů a pro žáky oboru zdravotnické lyceum připravili badatelský den.  Badatelský den se konal na lokalitě Karvinské moře …

Přípravná schůzka

Pro všechny nově přijaté žáky a jejich rodiče uskutečníme v úterý 18. června 2024 v 16.00 hodin přípravnou schůzku. Dopisy s bližšími informacemi byly dnes všem odeslány poštou. Pokud dopis …

Akce Prázdniny bez úrazu

Akce Prázdniny bez úrazu – dva dny, dva týmy žáků ze SZŠ, kteří si pro návštěvníky připravili teoretické informace a praktické ukázky z resuscitace dospělého i dítěte, stavění …

Poděkování

Děkujeme našim žákům, kteří se 15. května zúčastnili květinkového dne a z 1000 kytek prodali 850. 

14. 5. 2024 proběhlo na naší škole školní kolo v poskytování první pomoci. Pro šest soutěžních družstev byla připravena stanoviště, na kterých museli raněných poskytnout první pomoc laickou, …

Výsledky přijímacího řízení 

Byly zveřejněny výsledky přijímacího řízení oboru PRAKTICKÁ SESTRA, ZDRAVOTNICKÉ LYCEUM A OŠETŘOVATEL:

Výzvy k podání cenové nabídky na výkon technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP při realizaci stavby – Rekonstrukce horkovodní přípojky.

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku – Rekonstrukce horkovodní přípojky

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku s názvem „Rekonstrukce horkovodní přípojky“.

Den země

Páteční dopoledne bylo v naší škole ve znamení Dne země. Družstva z jednotlivých tříd měla v parku Boženy Němcové plnit různé vědomostní úkoly. První místo vyhrála 3.B, druzí …

Velké slevy na eshopu SZŠ Karviná

Právě teď otevíráme e-shop vaší školy, jen na krátkou chvíli! Máme skvělou zprávu! E-shop vaší školy právě otevírá své virtuální dveře, ale pozor – jen …

Poděkování patří Vám všem

Do školy dorazilo poděkování z pražské Fakultní nemocnice v Motole. Tento děkovný list směřuje ke každému z Vás, kdo jste se zapojili do sbírky lízátek pro onkologicky nemocné …