Mezinárodní ekologické studentské sympozium

Dnes se žákyně 3. ročníku oboru Zdravotnické lyceum v Českém Těšíně zúčastnily 5. jubilejního ročníku Mezinárodního ekologického studentského sympozia na téma Mezinárodní rok zdraví rostlin. Více fotografií najdete …

Přijatí žáci v 4. kole přijímacího řízení

Přijatí žáci v 4. kole přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021Obor Ošetřovatel 53-41-H/01. Rozhodnutí o přijetí, Výsledky 4. kola přijímacího řízení

Vysvědčení

Žáci, kteří v minulých dnech úspěšně absolvovali písemné didaktické maturitní testy, si mohou vyzvednout maturitní vysvědčení na sekretariátu školy v úředních hodinách.

Mimořádné opatření MZČR k nošení roušek

Na základě pokynu Ministerstva zdravotnictví o povinném nošení roušek ve vnitřních prostorách všech budov Vás tímto žádáme, abyste rozhodnutí, které se týká i vnitřních prostor naší …

Profilové mat. zkoušky

Podzimní profilové maturitní zkoušky 2020 se budou konat dne 14. září 2020 dle rozpisu v učebně č. 14 a ve sborovně.

Staň se dobrovolníkem!

Staň se dobrovolníkem – zapoj se do Setkavárny. Zájemci, hlaste se u paní učitelky Hánové do čtvrtka 17. září 2020, kabinet 316. Více informací najdete v letáku zde.

Hygienická a protiepidemická opatření

Přečtěte si hygienická a protiepidemická opatření pro školní rok 2020/2021 zde

Třídní schůzky pro 1. ročníky

Třídní schůzky pro 1. ročníky se budou konat 8. září 2020 v 16:00 hod. Těšíme se na vaši účast.

VYHLÁŠENÍ 4. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

Ředitel střední školy vyhlašuje 4. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělávání Obor 53-41-H/01 Ošetřovatel. Více informací najdete v tomto souboru.

Přijatí žáci v 3. kole přijímacího řízení

Více informací v souboru Rozhodnutí o přijetí a Výsledky

Škola začíná!

Školní rok začne 1. září 2020 v 7:50 hod. ve třídách. V úterý se uvidíme ve škole 2 vyučovací hodiny. Umístění kmenových učeben ve škole a další podrobnosti najdete …

Burza učebnic ve škole

Ve středu 2. září bude škola pořádat tradiční burzu knih a učebnic pro žáky 1. – 4. ročníků. Akce se bude konat v tělocvičně školy po 4. VH (11:30 hod.)