Výsledky přijímacího řízení oboru Ošetřovatel 2.kolo

Vážení zájemci o studiumByly zveřejněny výsledky přijímacího řízení oboru OŠETŘOVATEL 2. kolo.Přijatí uchazeči, kteří chtějí studovat na naší škole, musí odevzdat do 10-ti pracovních dnů od vyhlášení …

Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení

Zástupce statutárního orgánu školy, jejíž činnost vykonává Střední zdravotnická škola, Karviná, příspěvková organizace, vyhlašuje ve smyslu ustanovení § 60 f zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, …

Celostátní kolo soutěže v poskytování první pomoci

25. a 26. 4. proběhlo ve Lhotce u Mělníka celostátní kolo soutěže v poskytování první pomoci. SZŠ Karviná reprezentovaly žákyně  3.A. – Tereza Nárožná, Klára Kališiková, Kateřina Szyszková a Josephina Viktorová. Naše …

Celostátní kolo soutěže v poskytování první pomoci – doprovodný program

Pro účastníky soutěže v poskytování první pomoci byl rovněž připravený doprovodný program: Další fotky ze soutěže najdete ve fotogalerii zde

Výsledky přijímacího řízení

Výsledky přijímacího řízení

Vážení zájemci o studium Byly zveřejněny výsledky přijímacího řízení oboru PRAKTICKÁ SESTRA A ZDRAVOTNICKÉ LYCEUM: Přijatí uchazeči, kteří chtějí studovat na naší škole, musí odevzdat do 10-ti …

Výsledky přijímacího řízení

Výsledky přijímacího řízení zpracováváme. Budou vyvěšeny na webových stránkách a vstupních dveřích školy dne 2. května 2023.

Výsledky přijímacího řízení oboru Ošetřovatel.

Vážení zájemci o studium Byly zveřejněny výsledky přijímacího řízení oboru OŠETŘOVATEL: Přijatí uchazeči, kteří chtějí studovat na naší škole, musí odevzdat do 10-ti pracovních dnů od …

Další postup po vyhlášení výsledků Ošetřovatel:

Další postup po vyhlášení výsledků Ošetřovatel:

V přiloženém souboru najdete další postup po vyhlášení výsledků o přijetí pro obor Ošetřovatel.

1. místo v soutěži odborných dovedností oboru Praktická sestra

Pořadatel: SZŠ a VOŠZ Ostrava, p. o. Krajské kolo. Soutěž se konala 5. dubna 2023. Za naši školu se účastnil 1 tým žáků 2. ročníku oboru Praktická sestra (Adéla …

Krajské kolo psychologické olympiády – 2. místo naší žákyně Sáry Opálkové

Také v letošním školním roce proběhlo na Mendelově střední škole v Novém Jičíně krajské kolo psychologické olympiády. Naši školu reprezentovala žákyně 3. ročníku oboru Zdravotnické lyceum Sára Opálková. …

Psychologická olympiáda

Dne 30. 1. 2023 proběhlo školní kolo psychologické olympiády na téma „ Jak jsem překonal/a sám/a sebe“.  Porota z řad učitelů se zaujetím naslouchala silně emotivním námětům, které …

Ze školních lavic na skok do nemocnice – aneb výběr povolání nemusí být nuda

Naše škola se podílí na partnerství v rámci deklarace mezi Nemocnicí Karviná-Ráj,p.o. a Moravskoslezským paktem zaměstnanosti v projektu Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání v MSK II. V rámci této spolupráce …