Otevíráme kurz Ošetřovatel

Charakteristika kurzuÚčastník získá odborné vědomosti nezbytné k vytvoření požadovaných dovedností. Po jeho absolvování je připraven poskytovat ošetřovatelskou péči pod odborným dozorem. Kurz zahrnuje teoretickou i praktickou výuku, nácvik …

SZŠ Karviná připravila na náměstí program pro veřejnost “Prevencí k trvalému zdraví”

Naše škola připravila na Masarykově náměstí pro školáky i širokou veřejnost velkou akci nazvanou Prevencí k trvalému zdraví. Lidem se osobně věnovali studentky a studenti školy. Veškeré úkony …

Karvinská zdravka slaví 70 let!

Vážení absolventi, bývalí kolegové, spolupracovníci Střední zdravotnické školy v Karviné, blíží se 70. výročí založení naší školy. U této příležitosti bychom chtěli požádat Vás, absolventy, bývalé kolegy a spolupracovníky …

Kurz Zdravotník zotavovacích akcí

V období od 3.6. do 24.6. proběhl rekvalifikační kurz pro pracovní činnost Zdravotník zotavovacích akcí. Kurzu se zúčastnilo 10 trenérů Fotbalové akademie FC Baník Ostrava, 2 vychovatelky z DD …

Výsledky přijímacího řízení

Výsledky 2. kola přijímacího řízení a přijatí žáci v 2. kole přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022 pro: Obor Zdravotnické lyceum 78-42-M/04 najdete v menu Přijímací řízení – Výsledky přijímacího řízení. Zde najdete …

Podzimní zkušební období

Přihlášku k podzimnímu zkušebnímu období maturitní zkoušky žák odevzdává řediteli školy, ve které zkoušku konal nebo měl konat, tímto způsobem: Společná část – do 23. července 2021 …

Výsledky přijímacího řízení – náhradní termín

Výsledky 1. kola přijímacího řízení (náhradní termín) pro školní rok 2021/2022: Obor Praktická sestra 53-41-M/03 najdete v menu Přijímací řízení – Výsledky přijímacího řízení. Zde najdete i dokumenty pro …

Exkurze 3.ZL v NsP Havířov

Dnešní exkurze 3.ZL v NsP Havířov. Začátek exkurze začal snídaní v NsP Havířov a pak jsme se vydali na urgentní příjem, ARO, chirurgickou ambulanci, psychiatrii, porodní, patologii. Celou …

Soutěž o nejlepší edukační leták

Soutěže o nejlepší edukační leták se zúčastnilo přes 100 žáků a vybrat ty nejlepší bylo pro porotu velice náročné. Děkujeme všem za snahu a gratulujeme vítězům.

Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení – Zdravotnické lyceum

Bližší podmínky přijímacího řízení: Obor 78-42-M/04 Zdravotnické lyceum bude přijato: 5 žáků – denní studium kritéria pro přijetí a bodové hodnocení není vyžadováno potvrzení o zdravotní způsobilosti …

Výsledky přijímacího řízení

Výsledky 1. kola přijímacího řízení a přijatí žáci v 1. kole přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022 pro: Obor Ošetřovatel 53-41-H/01 Obor Zdravotnické lyceum 78-42-M/04 Obor Praktická sestra 53-41-M/03 …

Přijímací řízení – náhradní termín

Informace k možnosti konat jednotnou přijímací zkoušku v náhradním termínu najdete v přiloženém dokumentu.