Ve školním roce 2021/2022 otevíráme dvě třídy, t. j. maximálně 60 žáků.

Jednotná přijímací zkouška, jež se koná formou písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace ve dvou termínech, je stanovena v řádném termínu na dny: 

 • 1. termín: 3. května 2021
 • 2. termín: 4. května 2021

Pro přijetí ke studiu bude rozhodovat:

 • Výsledek písemných přijímacích zkoušek,
 • Uchazeč získá body za prospěch, stanovené z aritmetického průměru vypočítaného ze známek na vysvědčení za 1. pololetí předposledního ročníku1. pololetí posledního ročníku základní školy, ve kterém uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku, zaokrouhleného na 2 desetinná místa. Za první pololetí 8. ročníku max. 100 bodů, za 1. pololetí 9. ročníku max. 60 bodů.
 • Účast v soutěžích a jiných aktivitách (souvisejících s našimi obory) na ZŠ,
 • Zdravotní způsobilost pro obor praktická sestra,
 • Potvrzení o zdravotní způsobilosti musí být uvedeno na přihlášce v příslušné kolonce!
 • Cizinci mohou požádat o prominutí zkoušky z cizího jazyka (nutno doložit k přihlášce).
 • Zkouška z českého jazyka může být nahrazena pohovorem viz. Kritéria pro přijetí.

Jednotná přijímací zkouška v náhradním termínu je stanovena na dny:

 • 1. termín: 2. června 2021
 • 2. termín: 3. června 2021

Přihlášku doručte do školy nejpozději dne 1. 3. 2021.

Žádost o posouzení zdravotní způsobilosti ke vzdělávání
zadost_o_posouzenina_zdravotni_zpusobilosti_2019.pdf | 358 KB
Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022
kriteria_prijimaciho_rizeni_ps_c1a.pdf | 649 KB
Charakteristika oboru a uplatnění absolventů
info_prakticka-sestra.pdf | 261 KB
Kritéria přijetí do vyššího ročníku
kriteria-prijeti-do-vyssiho-rocniku.pdf | 500 KB
Žádost o přijetí do vyššího ročníku
prijeti-do-vyssiho-rocniku.docx | 41 KB