Otevíráme dvě třídy, t. j. maximálně 60 žáků

Přijímací řízení pro přijetí do 1. ročníku středního vzdělávání s maturitní zkouškou ve školním roce 2020/2021.

Praktický průvodce přijímacím řízením
pruvodce_prijimacim_rizenim.pdf | 270 KB

Jednotná přijímací zkouška, jež se koná formou písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace ve dvou termínech, je stanovena v řádném termínu na dny: 

 • 1. termín: 14. dubna 2020
 • 2. termín: 15. dubna 2020

Pro přijetí ke studiu bude rozhodovat:

 • výsledek písemných přijímacích zkoušek (Zdravotnické lyceum, Praktická sestra),
 • prospěch žáka na ZŠ ze známek na vysvědčení z 1. a 2. pololetí předposledního ročníku a 1. pololetí posledního ročníku základní školy, ve kterém uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku,
 • účast v soutěžích a jiných aktivitách (souvisejících s našimi obory) na ZŠ,
 • zdravotní způsobilost pro obor praktická sestra,
 • potvrzení o zdravotní způsobilosti musí být uvedeno na přihlášce v příslušné kolonce!
 • Cizinci mohou požádat o prominutí zkoušky z cizího jazyka (nutno doložit k přihlášce).
 • Zkouška z českého jazyka může být nahrazena pohovorem viz. Kritéria pro přijetí.

Jednotná přijímací zkouška v náhradním termínu je stanovena na dny:

 • 1. termín: 13. května 2020
 • 2. termín: 14. května 2020

Přihlášku doručte do školy nejpozději dne 1. 3. 2020.

Žádost o posouzení zdravotní způsobilosti ke vzdělávání
zadost_o_posouzenina_zdravotni_zpusobilosti_2019.pdf | 358 KB
Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021
kriteria_prijimaciho_rizeni_ps.pdf | 382 KB
Charakteristika oboru a uplatnění absolventů
info_prakticka-sestra.pdf | 261 KB