Ve školním roce 2023/2024 otevíráme dvě třídy, t. j. maximálně 60 žáků.

Jednotná přijímací zkouška, jež se koná formou písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace ve dvou termínech, je stanovena v řádném termínu na dny: 

 • 1. termín: 13. 4. 2023
 • 2. termín: 14. 4. 2023

Pro přijetí ke studiu bude rozhodovat:

 • Výsledek písemných přijímacích zkoušek,
 • Uchazeč získá body za prospěch, stanovené z aritmetického průměru vypočítaného ze známek na vysvědčení za 2. pololetí předposledního ročníku1. pololetí posledního ročníku základní školy, ve kterém uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku, zaokrouhleného na 2 desetinná místa.
 • Účast v soutěžích a jiných aktivitách (souvisejících s našimi obory) na ZŠ,
 • Zdravotní způsobilost pro obor praktická sestra,
 • Je vyžadováno potvrzení o zdravotní způsobilosti (žádost najdete na našich webových stránkách školy).
 • Cizinci mohou požádat o prominutí zkoušky z cizího jazyka (nutno doložit k přihlášce).
 • Zkouška z českého jazyka může být nahrazena pohovorem viz. Kritéria pro přijetí.

Jednotná přijímací zkouška v náhradním termínu je stanovena na dny:

 • 1. termín: 10. 5. 2023
 • 2. termín: 11. 5. 2023

Přihlášku doručte do školy nejpozději dne 1. 3. 2023.

Žádost o posouzení zdravotní způsobilosti ke vzdělávání
rf-39-01-zadost-o-posouzeni-zdravotni-zpusobilosti.docx | 33 KB
Charakteristika oboru a uplatnění absolventů
info_prakticka-sestra.pdf | 261 KB
Žádost o přijetí do vyššího ročníku
rf-09-zadost_o_prijeti_do_vys_roc.pdf | 605 KB