Organizace školního roku 2020/2021

úterý 1. září 2020začátek školního roku
čtvrtek 28. ledna 2021konec 1. pololetí
pondělí 1. února 2021začátek 2. pololetí
středa 30. června 2021konec 2. pololetí

Dny otevřených dveří

pondělí 23. listopadu 2020
sobota 23. ledna 2021

Přijímací zkoušky

Podání přihlášek pro 1. kolo přijímacího řízenído 1. března 2021
Přijímací zkouškyduben 2021 (MŠMT upřesní do 30. září)

Prázdniny žáků

čtvrtek 29. října a pátek 30. října 2020podzimní prázdniny
středa 23.prosince 2020
(vyučování začne v pondělí 4. ledna 2021)
vánoční prázdniny
pátek 29. ledna 2021pololetní prázdniny
22. – 28. února 2021jarní prázdniny
čtvrtek 1. dubna 2021velikonoční prázdniny
čtvrtek 1. července – úterý 31. srpna 2021hlavní prázdniny

Státní a ostatní svátky

pondělí 28. září 2020Den české státnosti
středa 28. říjen 2020Den vzniku samostatného československého státu
úterý 17. listopadu 2020Den boje za svobodu a demokracii
pátek 2. dubna 2021Velký pátek
pondělí 5. dubna 2021Velikonoční pondělí
sobota 1. května 2021Svátek práce
sobota 8. května 2021Den vítězství

Pedagogické rady

  • 28. srpna 2020
  • 16. listopadu 2020
  • 25. ledna 2021
  • 12. dubna 2021
  • 24. června 2021

U 4. ročníků končí 2. pololetí posledním dnem pravidelného vyučování před společnou částí maturitní zkoušky, což je zároveň datum vysvědčení za 2. pololetí (30. 4. 2021).


Třídní schůzky

  • 21. září 2020 + plenární schůze
  • 16. listopadu 2020
  • 12. dubna 2021

Odborné praxe

31. 5. – 25. 6. 20213.A, 3.B
5. – 11. 6. 2021 (2 týdny)3.ZL
31. 5. – 11. 6. 2021 (2 týdny)3.OŠ

Maturitní zkoušky

do 16. října 2020přihláška k písemné maturitní práci 4.ZL
1. prosinec 2020nejzazší termín pro podání přihlášky k maturitní zkoušce řediteli školy
31. březen 2021odevzdání seznamu literatury ke zkoušce z CJL, odevzdání maturitních prací (4. ZL)
Duben, květen 2021didaktické testy a písemné práce společné části maturitní zkoušky
Květen, červen 2021ústní zkoušky společné části maturitní zkoušky
červen 2021Slavnostní vyřazení absolventů

V jarním období se maturitní zkoušky konají od 2. května 2021 do 10. června 2021. V podzimním období od 1. září do 20. září 2021.

Písemné práce, písemné zkoušky a praktické zkoušky se mohou konat nejdříve od 1. dubna 2021.

Třída 4.A
Praktické MZkkvěten 2021
Ústní MZk (společná část MZk a profilové zkoušky)květen, červen 2021

Třída 4.B
Praktické MZkkvěten 2021
Ústní MZk (společná část MZk a profilové zkoušky)květen, červen 2021

Třída 4.ZL
Obhajoby maturitních pracíkvěten 2021
Ústní MZk (společná část MZk a profilové zkoušky)květen, červen 2021

Třída 3.OŠ
Praktické zkouškyčerven 2021
Ústní zkouškyčerven 2021
Písemná prácečerven 2021