Historie zdravotnického školství v okrese Karviná

Střední zdravotnická škola Karviná vznikla reorganizací z původní dvouleté veřejné školy pro ženská povolání, jež byla otevřena v Orlové po osvobození na podzim r. 1945. Rozhodnutím ministerstva školství byla reorganizována s platností od 1.9. 1949 ve vyšší sociálně zdravotní školu čtyřletého typu  a byla zde otevřena i třída pro uchazečky polské národnosti.

Vyšší sociálně zdravotní škola v Orlové
Vyšší sociálně zdravotní škola v Orlové

Další reorganizace proběhla k 1.9. 1951, kdy došlo ke změně na vyšší zdravotnickou školu tříletého typu se zaměřením na výchovu v oboru zdravotní sestra.Tento rok je tedy prvním školním rokem odborné školy pro výchovu středních zdravotnických pracovníků. Byla jí přidělena budova bývalé pokračovací školy na ul. Gottwaldova č. 515 v Orlové a ředitelkou školy byla jmenována p. Ludmila Sekaninová. Počátky nového typu školy byly svízelné, škola se setkávala s nepochopením ze strany žáků, rodičů, veřejnosti i zdravotníků.

Střední zdravotnická škola v Orlové od r. 1951
Střední zdravotnická škola v Orlové od r. 1951

V červenci 1953 přešly vyšší zdravotnické školy z resortu Ministerstva školství do resortu Ministerstva zdravotnictví a byly řízeny odbory zdravotnictví KNV.

Od roku 1957/58 se mění tříleté studium na čtyřleté. V roce 1960 vešel v platnost nový školský zákon a SZŠ byly zařazeny do skupiny středních škol II. cyklu, s názvem Střední zdravotnická škola. Zpět pod Ministerstvo školství přechází zdravotnické školy v listopadu 1996.

Po 20 letech existence SZŠ v Orlové bylo nutné řešit vlivy poddolování a v roce 1973 se škola přestěhovala do náhradního objektu v Karviné 2 – budovy bývalé školy pro ženská povolání.

Náhradní objekt v Karviné 2
Náhradní objekt v Karviné 2

Mezitím byla zahájena výstavba nové budovy SZŠ v Karviné na ulici K. H. Borovského.

Současné sídlo Střední zdravotnické školy v Karviné
Současné sídlo Střední zdravotnické školy v Karviné

Výuka v nové budově zdejší školy byla zahájena 1.9. 1976 a ředitelem školy byl v té době Mgr. Jaroslav Boršoš.

Slavnostní otevření nové budovy 30. srpna 1976
Slavnostní otevření nové budovy 30. srpna 1976

V roce 1977 byla zrušena těšínská zdravotnická škola a postupně všechny ročníky byly převedeny do karvinské školy, takže v současné době má okres Karviná jednu střední zdravotnickou školu, která vychovává žáky české a polské národnosti pro práci SZP.

Po dobu svého trvání si Střední zdravotnická škola v Karviné vybudovala mezi ostatními školami nezastupitelné místo a pevnou pozici, vytvořila si tradici a zaujala významné místo ve zdravotnictví karvinského okresu. Byla  první státní školou v ČR, která otevřela dvouletý pomaturitní obor Zdravotnický záchranář, který se v současné době studuje jen na VŠ. Škola vychovala celou řadu kvalitních středních zdravotnických pracovníků nejen pro okres, ale také pro další pracoviště v celé republice. Mnozí z nich dnes zastávají vedoucí funkce ve zdravotnictví a podílejí se na výchově mladé generace.

Zdravotnické školství se rozvíjelo a měnilo v přímé souvislosti s rozvojem a změnami ve zdravotnictví. Obor Zdravotní sestra se změnil nejprve na obor Všeobecná sestra, poté od roku 2004 v souvislosti se vstupem ČR do EU na obor Zdravotnický asistent. Obory Všeobecná sestra a Porodní asistentka se studují na VŠ. Obor Zdravotnický asistent se v roce 2018 změnil na obor Praktická sestra. Od roku 2006 je na SZŠ Karviná otevřen obor Zdravotnické lyceum, jehož absolventi jsou připravováni především pro další studium na VŠ a VOŠ.