Erasmus+ 2022-2023

V rámci projektu 2022 – 2023 chceme dosáhnout zkvalitnění výuky, zvýšit zájem o studium na naší škole, aby nedocházelo k předčasnému ukončení vzdělávání a především chceme žákům naší školy zlepšit jejich schopnosti a kompetence k lepšímu uplatnění na trhu práce. 

V rámci projektu uskutečníme 2 mobility 

Kurzy a odborné školení 

 6 vyučujících vycestuje na jazykový kurz do Krakova

Odborné vzdělávání a příprava 

– 10 žáků oboru praktická sestra vycestuje v červnu 2023 do Malagy na 14 denní vzdělávací pobyt do nemocnice Sv. Elen

– 10 žáků oboru zdravotnické lyceum vycestuje v červnu 2023 na enviromentální praktika do Szczecinka  do Centra edukacji ekologicznej i rewitalizacji jeziór. 


Erasmus+ 2021 – Malaga

Jedním z nejdůležitějších cílů školy je propojení získaných poznatků s praxí. 8. žáků 3. ročníků v doprovodu odborné učitelky Mgr. J. Brych měli možnost se v listopadu 2021 podívat a vyzkoušet si své odborné dovednosti v sociálně zdravotních ústavech ve španělské Malaze. Díky rozvoji mezinárodní spolupráce se žáci měli možnost seznámit s některými odlišnými pracovními postupy, orientovat se v neznámém prostředí, poznat osobnostní, sociální a kulturní specifika klientů, zvládat komunikaci v cizím jazyce. Rozvíjeli své odborné kompetence.