Vítejte na stránce Spolku rodičů a přátel školy při Střední zdravotnické škole v Karviné

Dobrý den všem,
dne 25. 9. 2023 v 17.00 hod. se koná schůze SRPŠ ve sborovně školy. Prosím stávající výbor SRPŠ a zástupce 1. ročníků jednotlivých tříd o účast.

Miroslav Grobelný, předseda SRPŠ

Vážení rodiče, členové spolku,

cílem spolku je přispívat našim dětem zejména materiální pomocí na aktivity, jako jsou soutěže, sportovní akce, exkurze; které nemohou být hrazeny z prostředků školy. Dále z těchto prostředků přispíváme na učební pomůcky, sportovní vybavení, knihy do žákovské knihovny, jízdné, poplatky a vstupenky v rámci aktivit konaných školou. 

Mimo tuto hlavní činnost spolek pořádá kulturní, společenské a sportovní akce nebo se na nich podílí.

Prostředky na financování výše uvedených činností spolek získává především od Vás rodičů a přátel školy. Zároveň oslovujeme s žádostmi o poskytnutí sponzorských darů subjekty soukromého sektoru, které působí v našem regionu.

Členskou schůzí SRPŠ ze dne 14. 11. 2022 byl schválen roční členský příspěvek ve výši Kč 500,- pro školní rok 2022/2023.
Příspěvek lze hradit v hotovosti třídnímu učiteli nebo zaslat na běžný účet SRPŠ: číslo 1721480379/0800, do poznámky prosím uveďte jméno a třídu žáka, aby bylo možné platbu identifikovat.

Předseda SRPŠ
Miroslav Grobelný

Přehled výdajů za školní rok 2022/2023

září 2022:
ceny do soutěží „Den jazyků“ a „Fotosoutěž“ v celkové výši Kč 2 965,-

říjen 2022:
ceny na „Halloween“ ve výši Kč 1 166,-

listopad 2022:
ceny do soutěží „Volejbal“ a „Olympiáda v anglickém jazyce“ v celkové výši
Kč 3 000,-

prosinec 2022:
ceny do soutěže „Ošetřovatelství“ ve výši Kč 566,-.
pronájem haly –  badmintonový, tenisový a squashový kurt, malá tělocvična na pilates, pronájem kluziště, nákup badmintonových pálek. Celkem výdaje na „Sportovní den školy“ Kč 9 079,-.

únor 2023:
ceny do soutěže „Psychologická olympiáda“ ve výši Kč 1 079,-;

březen 2023:
ceny do turnaje ve florbalu ve výši Kč 1 545,- a florbalové míčky Kč 458,-. Celkem výdaje Kč 2 003,-;

duben 2023:
knihy do žákovské knihovny Kč 7 024,-;
ceny do soutěže „Ošetřovatel“ ve výši Kč 630,-;
ceny do soutěže „Den Země“ ve výši Kč 1 473,-, bagslove rukavice a létající talíř ve výši Kč 2 045,-, kancelářské potřeby k soutěži Kč 480,-;
ceny do „Grafické soutěže“ ve výši Kč 2 000,-.

květen 2023:
doprava a ubytování žáků 3.A, kteří reprezentovali školu v celostátní soutěži 1. pomoci v Mělníku. Výdaje Kč 6 982,-;
ceny do soutěže 1. pomoci Kč 4 076,- pro žáky 1. a 2. ročníků;
ceny do somatologické soutěže ve výši Kč 2 747,-.

červen 2023:
knižní poukázky vyřazeným studentům 4. ročníků a 3.OS ve výši Kč 8 500,-;
věcná odměna žákům nižších ročníků za organizaci a kulturní vystoupení na akci vyřazení studentů 4. ročníků a 3.OS ve výši Kč 3 368,-;
sportovní den školy: materiální vybavení výdaj Kč 2 228,- a ceny do soutěží ve výši Kč 2 550,-;
ceny do soutěží na sportovně turistickém kurzu v Novém Hrozenkově ve výši Kč 2 180,-;
ukončení školního roku – zmrzlina pro žáky školy, výdaj Kč 13 000,-.


Dopis předsedy SRPŠ rodičům žáků školy
dopis-predsedy-srps-rodicum-zaku-skoly-ze-zari-2023.pdf | 194,12 KB
Stanovy SRPŠ
stanovy-srps.pdf | 1,37 MB
Zápis z výboru SRPŠ ze dne 14. 11. 2022
zapis-ze-schuze-vyboru-srps-14.11.2022.pdf | 133,44 KB
Zápis z členské schůze SRPŠ ze dne 14. 11. 2022
zapis-z-clenske-schuze-srps-14.11.2022.pdf | 1,49 MB
Zápis ze schůze výboru SRPŠ 25. 9. 2023
zapis-ze-schuze-vyboru-srps-25.9.2023.pdf | 2,05 MB