Vítejte na stránce Spolku rodičů a přátel školy při Střední zdravotnické škole v Karviné

Vážení rodiče, členové spolku,

cílem spolku je přispívat našim dětem zejména materiální pomocí na aktivity, jako jsou soutěže, sportovní akce, exkurze; které nemohou být hrazeny z prostředků školy. Dále z těchto prostředků přispíváme na učební pomůcky, sportovní vybavení, knihy do žákovské knihovny, jízdné, poplatky a vstupenky v rámci aktivit konaných školou. 

Mimo tuto hlavní činnost spolek pořádá kulturní, společenské a sportovní akce nebo se na nich podílí.

Prostředky na financování výše uvedených činností spolek získává především od Vás rodičů a přátel školy. Zároveň oslovujeme s žádostmi o poskytnutí sponzorských darů subjekty soukromého sektoru, které působí v našem regionu.

Členskou schůzí SRPŠ ze dne 14. 11. 2022 byl schválen roční členský příspěvek ve výši Kč 500,- pro školní rok 2022/2023.
Příspěvek lze hradit v hotovosti třídnímu učiteli nebo zaslat na běžný účet SRPŠ: číslo 1721480379/0800, do poznámky prosím uveďte jméno a třídu žáka, aby bylo možné platbu identifikovat.

Předseda SRPŠ
Miroslav Grobelný

Přehled výdajů za školní rok 2022/2023

září 2022:
ceny do soutěží „Den jazyků“ a „Fotosoutěž“ v celkové výši Kč 2 965,-

říjen 2022:
ceny na „Halloween“ ve výši Kč 1 166,-

listopad 2022:
ceny do soutěží „Volejbal“ a „Olympiáda v anglickém jazyce“ v celkové výši
Kč 3 000,-

prosinec 2022:
ceny do soutěže „Ošetřovatelství“ ve výši Kč 566,-.

Dopis předsedy SRPŠ rodičům žáků školy
dopis-predsedy-srps-rodicum-zaku-skoly.pdf | 119 KB
Stanovy SRPŠ
stanovy-srps.pdf | 1 MB
Zápis z výboru SRPŠ ze dne 14. 11. 2022
zapis-ze-schuze-vyboru-srps-14.11.2022.pdf | 133 KB
Zápis z členské schůze SRPŠ ze dne 14. 11. 2022
zapis-z-clenske-schuze-srps-14.11.2022.pdf | 1 MB