Provozní doba během letních prázdnin

Během letních prázdnin (tj. od 1. 7. – 31. 8. 2024) je z technických důvodů provozní doba pro styk s veřejností pondělí – pátek od 8:00 – 12:00 hod. Děkujeme za …

Jsme vítězové běžeckého závodu

V sobotu 22. 6. 2024 proběhl v Karviné běžecký závod POHO50. Naše škola byla přihlášena do štafet na 4×6 km. Trať závodu vedla od lodiček v parku B. Němcové …

Setkavárna – poděkování

V letošním školním roce se do dobrovolnické činnosti zapojilo 45 studentů v pěti dobrovolnických programech. Za jejich kreativitu, trpělivost, vytrvalost a empatický přístup ke klientům patří všem …

Výzva k podání cenové nabídky na veřejnou zakázku

Výzva k podání cenové nabídky na veřejnou zakázku s názvem „Výkon technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP u stavební akce Rekonstrukce elektroinstalace tělocvičny“. Požadované dokumenty najdete v příloze:

Badatelský den

Vyučující přírodovědných předmětů se rozhodli zatraktivnit výuku těchto předmětů a pro žáky oboru zdravotnické lyceum připravili badatelský den.  Badatelský den se konal na lokalitě Karvinské moře …

Přípravná schůzka

Pro všechny nově přijaté žáky a jejich rodiče uskutečníme v úterý 18. června 2024 v 16.00 hodin přípravnou schůzku. Dopisy s bližšími informacemi byly dnes všem odeslány poštou. Pokud dopis …

Akce Prázdniny bez úrazu

Akce Prázdniny bez úrazu – dva dny, dva týmy žáků ze SZŠ, kteří si pro návštěvníky připravili teoretické informace a praktické ukázky z resuscitace dospělého i dítěte, stavění …

Poděkování

Děkujeme našim žákům, kteří se 15. května zúčastnili květinkového dne a z 1000 kytek prodali 850. 

14. 5. 2024 proběhlo na naší škole školní kolo v poskytování první pomoci. Pro šest soutěžních družstev byla připravena stanoviště, na kterých museli raněných poskytnout první pomoc laickou, …

Výsledky přijímacího řízení 

Byly zveřejněny výsledky přijímacího řízení oboru PRAKTICKÁ SESTRA, ZDRAVOTNICKÉ LYCEUM A OŠETŘOVATEL:

Výzvy k podání cenové nabídky na výkon technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP při realizaci stavby – Rekonstrukce horkovodní přípojky.

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku – Rekonstrukce horkovodní přípojky

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku s názvem „Rekonstrukce horkovodní přípojky“.