Chcete se více dozvědět o zdraví?

Střední zdravotnická škola v Karviné pořádá za podpory Sociálního odboru města Karviné edukační projekt:

ZDRAVOVĚDA PRO SENIORY A OSOBY SE ZDRAVOTNÍM OMEZENÍM

Pro koho jsou kurzy určeny

Pro občany města Karviné, zejména seniorské kategorie a osoby se zdravotním omezením.

Co projekt nabízí

Potřebné rady a informace o rizikových a akutních onemocněních orgánových soustav a možných úrazech v domácím prostředí.


Témata a termíny okruhů

Prevence kardiovaskulárních onemocnění

 • 23. 9. 2020

Onemocnění: Infarkt myokardu, hypertenze, ischemická choroba srdeční

 • Rizikové faktory a příčiny vzniku, zdravotní důsledky, prevence
  a nefarmakologická léčba.
 • Zásady správné životosprávy – dietní opatření, měřeni krevního tlaku – selfmonitoring, pohybová aktivita.
 • První pomoc u náhlých stavů při kardiovaskulárním onemocněním.

Prevence metabolických onemocnění

 • 21. 10. 2020

Onemocnění: diabetes mellitus

 • Rizikové faktory a příčiny vzniku, zdravotní důsledky, prevence a nefarmakologická léčba.
 • Zásady správné životosprávy – dietní opatření, sledování glykemie v domácím prostředí – selfmonitoring, aplikace inzulínu – zásady, pohybová aktivita, péče o kůži v prevenci defektů
 • První pomoc u náhlých stavů v diabetologii – akutní stavy – hypoglykemie

Prevence neurologických onemocnění

 • 25. 11. 2020

Onemocnění: cévní mozková příhoda, epilepsie

 • Rizikové faktory a příčiny vzniku, zdravotní důsledky, prevence a nefarmakologická léčba.
 • Zásady správné životosprávy – dietní opatření, rozpoznání varovných příznaků, pohybová aktivita
 • První pomoc u náhlých stavů v neurologii – CMP, epilepsii

Prevence onemocnění dýchacího ústrojí

 • 9. 12. 2020

Onemocnění: astma bronchiale, chronická obstrukční bronchopulmonální choroba, respirační selhání

 • Rizikové faktory a příčiny vzniku, zdravotní důsledky, prevence a nefarmakologická léčba.
 • Zásady správné životosprávy, inhalace, pohybová aktivita, polohování
 • První pomoc u náhlých stavů při onemocnění dýchacího ústrojí

Úrazy v domácím prostředí

 • 9. 12. 2020

Pády, zlomeniny, popáleniny, kpr

Postupné zhoršování pohybových schopností spolu se slábnutím smyslů zvyšuje v kombinaci se snižující se kondicí riziko úrazů seniorů.

 • Postupy v prevenci úrazů v sobě zahrnují téměř vždy prevenci primární (zabránění vzniku) i sekundární (edukace zásad první pomoci).
 • Kompenzační pomůcky
 • Bydlení seniorů – hlavní zásady

Kontakt:

Mgr. Monika Kotyzová
Tel.: 604 825 841
Email: monikakotyzova@seznam.cz


Soubory ke stažení:

Závazná přihláška do kurzu
zavazna-prihlaska.docx | 177 KB
Leták - Zdravověda pro seniory
zdravoveda-pro-seniory_final.pdf | 2 MB