Studium

Obor 53-41-H/01 Ošetřovatel – tříletý učební obor s výučním listem
Tříleté denní studium pro absolventy 9. tříd základních škol a starší. Připravuje žáky pro práci ve zdravotnických a sociálních zařízeních. Studium je ukončeno závěrečnou zkouškou z odborných předmětů. Rozpis předmětů je dán učebním plánem a vychází z rámcových vzdělávacích plánů pro daný obor.

Další studium a uplatnění

Absolvent oboru Ošetřovatel najde uplatnění  na nemocničních odděleních, v lázních, domovech důchodců, LDN, v ústavech sociální péče atd. Pokud bude chtít absolvent dále studovat, může být přijat do vyššího ročníku oboru zdravotnický asistent (praktická sestra).

Kompetence dle zákona 96/2004 v platném znění

Za výkon povolání ošetřovatele se považuje poskytování ošetřovatelské péče pod odborným dohledem zdravotnického pracovníka způsobilého k výkonu povolání bez odborného dohledu v oboru ošetřovatelství; dále se ošetřovatel ve spolupráci s lékařem podílí na léčebné, rehabilitační, paliativní, neodkladné a diagnostické péči.

Soubory ke stažení