Akreditace č.j.: MZDR 7030/2023-6/ONP

Charakteristika kurzu

  • účastník kurzu získá odborné vědomosti nezbytné k vytvoření požadovaných dovedností
  • po jeho absolvování je připraven poskytovat ošetřovatelskou péči pod odborným dohledem
  • kurz zahrnuje teoretickou a praktickou výuku, nácvik v odborných učebnách a odbornou praxi ve zdravotnických zařízeních

Termín

Bude upřesněno později


Výuka

3x týdně


Vstupní požadavky

Dovršení věku 18 let, zdravotní způsobilost a minimálně ukončené tříleté střední vzdělání


Rozsah

400 hodin teoretického + 300 hodin praktického vyučovaní


Uplatnění absolventa

V různých typech zdravotnických a sociálních zařízeních, v nemocnicích, v agenturách domácí péče, v léčebnách dlouhodobě nemocných, v zařízeních pro seniory, v hospicích, rehabilitačních ústavech nebo lázeňských zařízeních


Kontaktní informace ke kurzu Ošetřovatel

Kontaktní osoba: Gazurová Daria, Mgr.
Email: gazurova@sszdra-karvina.cz
Tel.: +420 728 034 861


KURZ JE ZAKONČEN ZÁVĚREČNOU ZKOUŠKOU, KTERÁ SE SKLÁDÁ Z TEORETICKÉHO A PRAKTICKÉ A PRAKTICKÉ ČÁSTI A VYDÁNÍM OSVĚDČENÍ, KTERÉ OSVĚDČUJE ZPŮSOBILOST K VÝKONU ZDRAVOTNICKÉHO POVOLÁNÍ V OBORU OŠETŘOVATEL


MOŽNOST ABSOLVOVÁNÍ KURZU FORMOU ZVOLENÉ REKVALIFIKACE HRAZENÉ ÚŘADEM PRÁCE


www.sszdra-karvina.cz
Tel.: 596 311 774, email: sekretariat.szk@sszdra-karvina.cz
SZŠ Karviná, Borovského 2315/1, 734 01 Karviná


Soubory ke stažení

Kurz Ošetřovatel

Podrobné informace ke kurzu Ošetřovatel

letacek-osetrovatel-bez-terminu.pdf | 2,28 MB
Závazná přihláška do kurzu
prihlaska.docx | 195,22 KB