Studium

Čtyřleté denní studium pro absolventy 9. tříd základních škol a starší. Připravuje žáky pro práci ve zdravotnických zařízeních. Studium je ukončeno maturitní zkouškou ze všeobecně vzdělávacích i odborných předmětů. Rozpis předmětů je dán učebním plánem a vychází z rámcových vzdělávacích plánů pro daný obor.

Další studium a uplatnění

Žáci mohou pokračovat ve specializačním studiu na vyšších odborných školách (ošetřovatelství, psychiatrie, dětská sestra, porodní asistentka, rehabilitační pracovník apod.) nebo na vysokých školách. Absolvent oboru Zdravotnický asistent může po maturitě pracovat na nemocničních odděleních  , v ambulancích, u praktických lékařů, v lázních, domovech důchodců, LDN, v ústavech sociální péče atd.

Kompetence dle zákona 96/2004 v platném znění

Za výkon povolání praktické sestry se považuje poskytování ošetřovatelské péče. Dále se praktická sestra ve spolupráci s lékařem nebo zubním lékařem podílí na preventivní, léčebné, rehabilitační, paliativní, neodkladné, diagnostické a dispenzární péči.

Soubory ke stažení

Kompetence - Obor Praktická sestra - od roku 2017

Konkrétní činnosti, které může absolvent vykonávat dle vyhlášky 55/2011 v platném znění.

kompetence_prakt_sestra_od_2017.pdf | 65 KB