Studium

Čtyřleté denní studium pro absolventy 9. tříd základních škol a starší. Připravuje žáky pro práci ve zdravotnických zařízeních. Studium je ukončeno maturitní zkouškou ze všeobecně vzdělávacích i odborných předmětů. Rozpis předmětů je dán učebním plánem a vychází z rámcových vzdělávacích plánů pro daný obor.

Další studium a uplatnění

Žáci mohou pokračovat ve specializačním studiu na vyšších odborných školách (ošetřovatelství, psychiatrie, dětská sestra, porodní asistentka, rehabilitační pracovník apod.) nebo na vysokých školách. Absolvent oboru Zdravotnický asistent může po maturitě pracovat na nemocničních odděleních  , v ambulancích, u praktických lékařů, v lázních, domovech důchodců, LDN, v ústavech sociální péče atd.

Kompetence dle zákona 96/2004 v platném znění

Za výkon povolání praktické sestry se považuje poskytování ošetřovatelské péče. Dále se praktická sestra ve spolupráci s lékařem nebo zubním lékařem podílí na preventivní, léčebné, rehabilitační, paliativní, neodkladné, diagnostické a dispenzární péči.

Soubory ke stažení

ŠVP Praktická sestra

ŠVP Praktická sestra, platný od 1.9.2018 - pro obor Praktická sestra

svpprakticka_sestra.pdf | 711 KB
Učební plán oboru Zdravotnický asistent

Učební plán oboru Zdravotnický asistent podle ŠVP Zdravotnický asistent, platný od 1.9. 2014

ucebni_plan_za_svp_zdravotnicky_asistent-2.doc | 80 KB