Pečujete o své blízké? Střední zdravotnická škola v Karviné pořádá za podpory Sociálního odboru města Karviné cyklus kurzů Pečujme spolu.

Kurzy jsou určeny

pro občany města Karviné pečující o osobu blízkou v domácím prostředí – o seniory, dlouhodobě imobilní nemocné, poskytnou potřebné rady a informace o ošetřování dlouhodobě nemocných, umožní nácvik potřebných ošetřovatelských postupů, technik a dovedností na simulačních figurínách.


TENTO PROJEKT JE FINANCOVÁN Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA KARVINÉ
A JE PRO OBČANY MĚSTA KARVINÉ ZDARMA


Témata a termíny

Vždy v sobotu 9:00 – 12:00, registrace účastníků v 8:45 u levého zadního vchodu

Lůžko a jeho úprava v domácím prostředí
27.4., 21. 9. 2019

Úprava lůžka s částečně nebo úplně imobilním nemocným se zaměřením na vybavení a pomocná zařízení lůžka. Změny poloh nemocného na lůžku, prevence následků imobility. Péče o dýchací systém – inhalace, míčkování, masáže stimulující dýchání. Péče o pohybový aparát, mikropolohování, posazování, vertikalizace, aktivní a pasivní rehabilitace.

Hygienická péče, péče o kůži v domácím prostředí
6. 4., 12. 10. 2019

Význam hygienické péče, vhodné přípravky, úprava domácího prostředí. Celková koupel na lůžku u částečně nebo úplně nesoběstačného nemocného, péče o vlasy, dutinu ústní.

  • Hygienické vyprazdňování nemocných – nácvik podkládání podložní mísy, močové láhve, péče o močový katétr.
  • Hygiena znečištěného nemocného – nácvik správného přikládání jednorázových plen, pomůcky pro inkontinentní.
  • Prevence proleženin a opruzenin, ošetření chrobických ran a kožních defektů.

Péče o stravování a příjem tekutin v domácím prostředí
18. 5., 2. 11. 2019

Význam výživy a příjmu tekutin pro člověka, změny ve stravování ve stáří. Problematika nechutenství, malnutrice, dehydratace. Stravování v nemoci – dietní systém. Příprava stravy v domácích podmínkách. Postupy a zásady při podávání stravy nemocným. Nácvik podávání stravy a léků do nazogastrické sondy, PEG.

Péče o nemocného v domácím prostředí, péče o pečujícího
8. 6., 30. 11. 2019

Komunikace a péče o psychiku člověka ve stáří a v nemoci. Péče o dementního člověka. Péče o člověka s bolestí, se stomickým vývodem. Péče o diabetika – nácvik aplikace inzulínu.

  • Poradenství a péče o pečujícího – nácvik relaxačních technik, respitní péče. Neodkladná resuscitace v domácím prostředí. 

Kontakt: Kotyzová Monika, Mgr.
Tel.: 604 825 841
Email: monikakotyzova@seznam.cz

Přihláška ke kurzům
prihlaska_kurzy.doc | 66 KB