Pečujete o své blízké? Střední zdravotnická škola v Karviné pořádá za podpory Sociálního odboru města Karviné cyklus kurzů Pečujme spolu.

Kurzy jsou určeny

pro občany města Karviné pečující o osobu blízkou v domácím prostředí – o seniory, dlouhodobě imobilní nemocné, poskytnou potřebné rady a informace o ošetřování dlouhodobě nemocných, umožní nácvik potřebných ošetřovatelských postupů, technik a dovedností na simulačních figurínách.


TENTO PROJEKT JE FINANCOVÁN Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA KARVINÉ
A JE PRO OBČANY MĚSTA KARVINÉ ZDARMA


Témata a termíny

Vždy v sobotu 9:00 – 12:00 hod., registrace účastníků v 8:45 hod. u levého zadního vchodu

Lůžko a jeho úprava v domácím prostředí

 • 15. 4. 2023
 • 16. 9. 2023

Úprava lůžka s částečně nebo úplně imobilním nemocným se zaměřením na vybavení a pomocná zařízení lůžka. Změny poloh nemocného na lůžku, prevence následků imobility. Péče o dýchací systém – inhalace, míčkování, masáže stimulující dýchání. Péče o pohybový aparát, mikropolohování, posazování, vertikalizace, aktivní a pasivní rehabilitace.

Hygienická péče, péče o kůži v domácím prostředí

 • 29. 4. 2023
 • 14. 10. 2023

Význam hygienické péče, vhodné přípravky, úprava domácího prostředí. Celková koupel na lůžku u částečně nebo úplně nesoběstačného nemocného, péče o vlasy, dutinu ústní.

 • Hygienické vyprazdňování nemocných – nácvik podkládání podložní mísy, močové láhve, péče o močový katétr.
 • Hygiena znečištěného nemocného – nácvik správného přikládání jednorázových plen, pomůcky pro inkontinentní.
 • Prevence proleženin a opruzenin, ošetření chronických ran a kožních defektů.

Péče o stravování nemocného, Péče o pečujícího – relaxační techniky, První pomoc u náhlých stavů v domácím prostředí

 • 3. 6. 2023
 • 9. 12. 2023

Význam výživy a příjmu tekutin pro člověka, změny ve stravování ve stáří. Problematika nechutenství, malnutrice, dehydratace. Stravování v nemoci – dietní systém. Příprava stravy v domácích podmínkách. Postupy a zásady při podávání stravy nemocným. Nácvik podávání stravy a léků do nazogastrické sondy, PEG.

Péče o nemocného v domácím prostředí

 • 13. 5. 2023
 • 11. 11. 2023

Komunikace a péče o psychiku člověka ve stáří a v nemoci. Péče o dementního člověka. Péče o člověka s bolestí, se stomickým vývodem. Péče o diabetika – nácvik aplikace inzulínu.

 • Poradenství a péče o pečujícího – nácvik relaxačních technik, respitní péče. Neodkladná resuscitace v domácím prostředí. 

Kontakt:

Mgr. Monika Kotyzová
Tel.: 604 825 841
Email: kotyzova@sszdra-karvina.cz


Soubory ke stažení:

Závazná přihláška do kurzu
zavazna-prihlaska.docx | 176,83 KB
Pečujme spolu - leták
letak-pecujeme-spolu-2022-1.pdf | 845,52 KB