Akreditováno MŠMT ČR Č.j.: 8884/2014-1/304

Charakteristika kurzu

  • kurz je určen pro pedagogické i nepedagogické pracovníky a všechny zájemce o práci zdravotníka na táborech, školách v přírodě, výletech, lyžařských a turistických kurzech, výukových , kulturních a sportovních akcích, pro trenéry a plavčíky při práci s dětmi.
  • obsahem kurzu je teoretická a praktická znalost první pomoci, základních hygienických, epidemiologických a legislativních pravidel. Součástí je také nácvik záchrany tonoucích. Kurz se skládá z teoretické a praktické výuky.

Termín

Podzim, jaro


Výuka

2x týdně v odpoledních hodinách


Rozsah

22 hodin teoretického + 20 hodin praktického vyučování


Vstupní požadavky

Dosažení 18 let věku, zdravotní způsobilost, trestní bezúhonnost, plavecká zdatnost, střední vzdělání ukončené maturitní zkouškou


Uplatnění absolventa

Absolvent kurzu je schopen a oprávněn vykonávat funkci zdravotníka zotavovacích a jiných podobných akcí pro děti a dorost dle Zákona č, 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění vyhláškou MZ ČR č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti ve znění vyhlášky č. 148/2004 Sb., vyhlášky 320/2010 Sb. a vyhlášky č. 422/2013 Sb.


Cena kurzu

Cena kurzu bude upřesněna později.

KURZ JE UKONČEN ZÁVĚREČNOU ZKOUŠKOU A VYDÁNÍM OSVĚDČENÍ


www.sszdra-karvina.cz
Tel.: 596 311 774, email: kotyzova@sszdra-karvina.cz,
SZŠ Karviná, Borovského 2315/1, 734 01 Karviná


Soubory ke stažení

[Download nenalezen]