Akreditace  MZDR 6850/2023-8/ONP

 Uplatnění – Absolvent kurzu může pracovat v různých typech zdravotnických a sociálních zařízeních.

Termín zahájení – 20. listopadu 2023

Výuka – 3x týdně, úterý, čtvrtek odpoledne, sobota dopoledne

Vstupní požadavky – dovršení 18 let, zdravotní způsobilost, očkování proti hepatitidě B, trestní bezúhonnost, základní vzdělání.

Rozsah  – 100 hodin teoretické výuky a 80 hodin praktického vyučování

Kurz je zakončen závěrečnou zkouškou, která se skládá z teoretické a praktické části.

Absolvent obdrží osvědčení, které stvrzuje odbornou způsobilost pro výkon povolání Sanitář.

Kontakt: kopackova@sszdra-karvina.cz

Sanitář - leták
letak-kurz-sanitar.pdf | 3 MB
Přihláška do kurzu
prihlaska_kurzy-1.doc | 213 KB