Akreditace  MZDR 6850/2023-8/ONP

Uplatnění – Absolvent kurzu může pracovat v různých typech zdravotnických a sociálních zařízeních.

Termín zahájení – otevíráme v první polovině září 2024

Výuka – 3x týdně, úterý, čtvrtek odpoledne, sobota dopoledne

Vstupní požadavky – dovršení 18 let, zdravotní způsobilost, očkování proti hepatitidě B, trestní bezúhonnost, základní vzdělání.

Rozsah  – 100 hodin teoretické výuky a 80 hodin praktického vyučování

Kurz je zakončen závěrečnou zkouškou, která se skládá z teoretické a praktické části.

Absolvent obdrží osvědčení, které stvrzuje odbornou způsobilost pro výkon povolání Sanitář.

Kontakt: babiankova@sszdra-karvina.cz

Přihlášky a případné dotazy posílejte na email babiankova@sszdra-karvina.cz

Sanitář - leták
kurz_sanitar-2.pdf | 2,84 MB
Závazná přihláška do kurzu
prihlaska.docx | 195,22 KB