Milí žáci, konečně je tady chvíle, kdy se můžete částečně vrátit do školy a začít se připravovat na maturitní zkoušku. Rozpisy jednotlivých konzultací budete mít na Google Disku, kde se zapíšete na konkrétní den, hodinu a ke konkrétnímu vyučujícímu. Termín zápisu je do 18.00 v pátek 8. 5. 2020. Následně si musíte daný termín, skupinu, učebnu a vyučujícího zkontrolovat v neděli, protože v závislosti na naplnění jednotlivých termínů může dojít k přesunu žáků.

Jelikož jsme pořád v nouzovém stavu a tak i Vaše přítomnost ve škole je vázaná na ochranná opatření. Do školy budete přicházet 15 minut před zahájením konzultace, nelze se opozdit!!!! Na vrátnici proběhne kontrola roušek a dezinfekce rukou. Každý žák musí mít sebou 2 roušky a sáček na uložení roušky (kontrola při vstupu do školy). Připravte si také vyplněné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového onemocnění (ke stažení zde). Přistupovat budete jednotlivě. Před školou budete dodržovat odstupy 2 metry. Pro všechny platí povinnost zakrytí úst a nosu.

Ve třídách budou připravený mýdla a dezinfekce pro zajištění hygieny rukou. Po dezinfekci a kontrole na vrátnici se přezujete v šatně, odložíte si svrchní oblečení. Hned se přesunete do třídy, kde si hned posadíte do lavice, vždy v rozestupu 1,5 m, dle schématu. V každé lavici budete sedět samostatně. Po usazení v lavici můžete odložit roušku. Tu si nasadíte vždy, když budete z lavice odcházet, třeba na WC nebo budete v bližším kontaktu s kamarády nebo vyučujícím.

Po ukončení konzultačního bloku neprodleně samostatně odcházíte ze školy. Nelze se shlukovat. I přes značná omezení se na Vás těšíme a přejeme Vám zajímavé konzultace.