Zájemci, kteří odeslali závaznou přihlášku na přípravný kurz pro žáky 9. tříd, mají možnost uhradit
kurzovné ve výši 1200 Kč do 2. 2. 2024 v hotovosti na sekretariátu školy v době od 7:00 – 14:30
hodin. Další možnost úhrady bude před zahájením 1. lekce dne 13. 2. 2024 v době od 14:00 – 15:00
na sekretariátu školy.
V době pololetních a jarních prázdnin tj. od 2. 2. – 9. 2. 2024 bude sekretariát otevřený jen od
8:00 do 12:00 hodin.