Ze strany 3. oddělení obecné kriminality Havířov, byly dne 23.8.2023 dle ust. § 158 odst. 3 tr. řádu, zahájeny úkony trestního řízení ve věci podezření ze spáchání blíže nezjištěného TČ proti životu a zdraví podle hlavy I. zvláštní části trestního zákoníku, týkající se nálezu osoby v bezvědomí na ul. Elišky Krásnohorské v Havířově. Tuto osobu v ohrožení života, nalezla Vaše studentka slečna Anna GERMEKOVÁ, roč. 2002, kdy následně učinila veškeré nezbytné kroky k tomu, aby nedošlo u této nalezené osoby k újmě na zdraví, případně k jejímu úmrtí, což se následným prověřováním jevilo jako reálná hrozba.

Chtěl bych proto touto cestou poděkovat slečně Germekové za příkladný přistup, její iniciativu a zachování profesionálního přístupu budoucího zdravotníka. Dále bych Vás tímto chtěl požádat, aby jednání Vaší studentky bylo z Vaší strany prezentováno jako příkladné jednání člověka v kritické situaci a mám naději, že slečnu Germekovou v rámci Vaších možností za její příkladné jednání oceníte.

S přáním hezkého dne.

por. Bc. Jan Morcinek
komisař